Σύμφωνοι οπτικοί πομποδέκτες δυναμικών φασματικών χαρακτηριστικών για εφαρμογές σε ευέλικτα οπτικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας

Περίληψη

Η σημερινή κοινωνία μπορεί κάλλιστα να λογισθεί ως η "κοινωνία της πληροφορίας" η οποία χαρακτηρίζεται από την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη εξυπηρέτησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεγαλύτερης χωρητικότητας για να ικανοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των χρηστών για απρόσκοπτη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών (εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, το on-line gaming κ.α). Μέχρι σήμερα οι απαιτήσεις των εφαρμογών αυτών για όλο και περισσότερη χρήση του διαθέσιμου εύρους ζώνης των δικτύων, ικανοποιούνται σε ένα μεγάλο βαθμό από οπτικά δίκτυα προηγούμενης γενιάς. Παρά το γεγονός ότι οι συμβατικές τεχνικές στον τομέα των οπτικών επικοινωνιών που αφορούσαν όλα τα στάδια της δημιουργίας και μετάδοσης ροών δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε Legacy οπτικά δίκτυα είχαν κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι σε θέση να ανταπεξέρθουν στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης για τις καινούριες υπηρεσίες ευρυζ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Today's society may well be seen as the "information society", which is characterized by the relentless need to serve higher-capacity telecommunication networks to meet users' needs to the fullest extent possible for the unimpeded use of broadband services (applications of social media , high definition television, online gaming, etc.). Until now, the demands of these applications for increasing use of the available bandwidth of networks are largely met by previous generation optical networks. Although the conventional techniques in the field of optical communications that concerned all the stages of generating and transmitting data streams used in Legacy optical networks had dominated the past years, the truth is that in the coming years they will not be able to cope the ever-growing bandwidth demand for the new broadband services of the modern era. Recent forecasts for broadband interconnectivity indicate that over the five-year period 2016-2021 the annual growth rate of global telec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46998
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46998
ND
46998
Εναλλακτικός τίτλος
Coherent optical transceivers with dynamic spectral characteristics for flexible optical networks
Συγγραφέας
Ηλιάδης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Χριστόφορος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αβραμόπουλος Ηρακλής
Ουζούνογλου Νικόλαος
Πλέρος Νικόλαος
Ματσόπουλος Γεώργιος
Φικιώρης Γεώργιος
Καψάλης Χρήστος
Παναγόπουλος Αθανάσιος
Δέρβος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Σύμφωνα οπτικά δίκτυα; Σύμφωνοι οπτικοί πομποί; Οπτικοί διαμορφωτές; Διαμορφωτής Mach Zehnder; Διαμορφωτής IQ; Διαμορφωτής τμηματοποιημένου ηλεκτροδίου; Ευέλικτα οπτικά δίκτυα; Πολυπλέκτης/αποπολυπλέκτης; Πολυπλεξία πόλωσης; Διαγράμματα οφθαλμού; Οπτικά φίλτρα; Δομές ολοκληρωμένες σε πυρίτιο; Δομές δακτυλίων; Οπτικός-DAC
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
265 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)