Ανάστροφος σχεδιασμός παραδοσιακών προγραμμάτων: παράδειγμα από τα μαθήματα των φυσικών επιστημών για παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές Α – Γ΄ τάξης δημοτικού: μια προσέγγιση εκπαιδευτικής συμπερίληψης

Περίληψη

Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο Ανάστροφος Σχεδιασμός Παραδοσιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας σε σχολεία όπου εφαρμόζεται η εκπαιδευτική συμπερίληψη. Επιδιώχθηκε να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης μπορούν να συνεκπαιδευτούν αποτελεσματικά ακολουθώντας ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών και να ελεγχθεί εάν ο ανάστροφος σχεδιασμός αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση ικανή να ξεπεράσει διδακτικά και μαθησιακά εμπόδια που συναντώνται στο συμπεριληπτικό σχολείο. Ως επιμέρους στόχους της έρευνας θέσαμε: α) την παρατήρηση των διαπροσωπικών σχέσεων, που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μαθητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση τον ανάστροφο σχεδιασμό και β) την εκτίμηση του βαθμού που εξελίχθηκε ο κάθε μαθητής ατομικά βάση των δυνατοτήτων του. Από τι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this doctoral thesis was the Backward Design of Curriculum, specifically for Sciences Courses for children in pre- and elementary school where educational inclusion is applied. The aim was to examine the extent to which students with learning disabilities and students of formal development can effectively be co-educated by a common curriculum. In addition, it is important to consider if Backward Design as an educational approach is capable of overcome the teaching and learning barriers encountered in inclusive school. The specific objectives of the research were: a) to observe the interpersonal relationships that developed between students at the past, during and after the implementation of an educational program based on Backward Design and b) to assess the rate to which each student has evolved individually based on his abilities. Research shows that all students learn more effectively in non-formal ways of approaching knowledge. The student’s experiential in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46427
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46427
ND
46427
Εναλλακτικός τίτλος
Backward design of curriculum: an example from science education courses for preschool children and elementary students: an inclusive education approach
Συγγραφέας
Βαρσαμά, Μαρία (Πατρώνυμο: Νικήτας)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρίου Αναστασία
Βαβουγιός Διονύσιος
Κόκκινος Κωνσταντίνος
Ευαγγέλου Δήμητρα
Πλακίτση Αικατερίνη
Φιλιππουπολίτη Αναστασία
Χρηστίδου Βασιλεία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανάστροφος σχεδιασμός; Συνεκπαίδευση; Φυσικές επιστήμες; Ειδική αγωγή και εκπαίδευση; Συμπεριληπτική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
268 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)