Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός διαχρονικού προγράμματος για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η πρώτη επαφή και εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με την Αγγλική ως ξένη γλώσσα μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το «διαχρονικό» εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Listen to my story and learn about me and our world” στη διάρκεια δύο σχολικών ετών (2016 - 2017, 2017 - 2018). Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο έτος το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ενώ κατά το δεύτερο έτος με τα ίδια παιδιά στην Α΄ Δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν 26 παιδιά (16 αγόρια και 10 κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν σε σχολείο αστικής περιοχής σε επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. Αξιοποιήθηκαν στοιχεία από διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και υιοθετήθηκαν τεχνικές παιχνιδοποίησης της μάθησης, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε ένα πλαίσιο μάθησης μέσω ψηφιακών ιστοριών, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to explore how the use of ICTs (Information and Communication Technologies) can affect pre- and first-grade school children’s EFL (English as a Foreign Language) learning. To this aim, a longitudinal educational programme titled "Listen to my story and learn about me and our world" was designed and implemented during two school years (2016-2017, 2017-2018). More specifically, the educational programme was implemented with pre-school age children during the first year and the same children in the first class of the elementary school during the next year, in an urban area of a provincial city in Greece. Twenty-six young learners (16 boys and 10 girls) participated in the study. A gamification pedagogy was integrated in a story-based context to trigger high levels of children’s engagement and motivation. The digital storytelling framework was put at the core of the syllabus, also utlizing ICTs for educational purposes. Emphasis was placed on using the target ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46253
ND
46253
Εναλλακτικός τίτλος
Design and implementation of a longitudinal foreign language programme in a pre- and first-grade school setting by utilizing information and communication technologies
Συγγραφέας
Κοροσίδου, Ελένη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γρίβα Ελένη
Μπράτιτσης Θαρρενός
Αλεξίου Θωμαή
Ντίνας Κωνσταντίνος
Κιγιτσιόγλου - Βλάχου Αικατερίνη
Κάρουλλα - Βρίκκη Δήμητρα
Καμαρούδης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία; Ξένη γλώσσα; Ψηφιακή αφήγηση; Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ); Διαχρονικό πρόγραμμα; Αγγλική ως ξένη γλώσσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vii, 536 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.