Ο μύθος στην ψηφιακή εποχή: ενίσχυση της δεξιότητας κατανόησης του προφορικού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερεύνησε τις μεταβλητές που παίζουν ρόλο στην κατανόηση της ακρόασης μιας ψηφιακής μεγαλόφωνης ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και πώς σχετίζονται μεταξύ τους. Στο επίκεντρο τέθηκε το πλαίσιο RAND για την κατανόηση του προφορικού λόγου από αναδυόμενους αναγνώστες βάσει μιας γνωσιακής προοπτικής εξετάζοντας (α) το εισιόν (ψηφιακή ιστορία), (β) το άτομο (αναδυόμενοι αναγνώστες) και το γεγονός ότι η μάθηση (κατανόηση) κατακτάται ως επακόλουθο μιας (γ) δραστηριότητας (ακρόαση ηλεκτρονικής ιστορίας) στην οποία το άτομο εκτίθεται σε ένα συγκεκριμένο εισιόν. Έγινε περιγραφική ανάλυση των τριών επιπέδων του πλαισίου επισημαίνοντας πως 1) στο επίπεδο της δραστηριότητας εντάσσεται η περιγραφή του έργου, 2) το επίπεδο του κειμένου του πλαισίου RAND συνδέεται με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού ψηφιακών ιστοριών (ενσωματωμένα λεξικά/ γλωσσάρια, θερμά σημεία, κινηματογραφικά εφέ και γλώσσα) και 3) στο επίπεδο του ακροατή εντοπίζονται οι ατομικές διαφορές στην κατανόη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation has explored the variable factors that play a role in the listening comprehension of texts being read aloud digitally, as well as the way that those variable factors relate to each other. It has focused on the RAND framework as regards the oral comprehension by emergent readers, on the basis of a cognitive perspective, by examining (a) the input (a digital story), (b) the individual (emergent readers), and the fact that learning (comprehension) is achieved through (c) an activity (listening to a digital story) in which the individual is exposed to a particular input. The three levels of the RAND framework were subject to a descriptive analysis, indicating 1) how to include in the level of the activity the description of the task, 2) how the text portion in the RAND framework is associated with the digital storyboard design features (such as embedded dictionaries and glossaries, hotspots, filmic effects and language), and 3) how individual differences in the story ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46209
ND
46209
Εναλλακτικός τίτλος
The myth in digital age: reinforcing oral comprehension skill in pre-school age children
Συγγραφέας
Γκαντιά, Ελένη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Ντίνας Κωνσταντίνος
Αρχάκης Αργύριος
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Σακελλαρίου Αγγελική
Γρίβα Ελένη
Στάμου Αναστασία
Τζακώστα Μαρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Κατανόηση της ακρόασης; Ψηφιακή μεγαλόφωνη ανάγνωση; Αναδυόμενοι αναγνώστες; Σχεδιασμός ηλεκτρονικών ιστοριών; Προϋπάρχουσα γνώση; Ενδιαφέρον; Μέτρηση γνώσης, ενδιαφέροντος και κατανόησης της ιστορίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
277 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.