Σύνθεση και μελέτη νανοσύνθετων καταλυτών οξειδίων του μαγγανίου υποστηριγμένων σε νανοδομές άνθρακα και γραφενίου και εφαρμογή στην αποδόμηση οργανικών ρύπων με τη μέθοδο της καταλυτικής οξείδωσης

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η καταλυτική οξείδωση χρησιμοποιώντας καταλύτες, οι οποίοι υποστηρίζουν τη συνεργιστική δράση της προσρόφησης και της οξείδωσης. Για τη μελέτη της καταλυτικής οξείδωσης οργανικών ρύπων χρησιμοποιήθηκαν ανθρακούχα υλικά, όπως ο ενεργός άνθρακας και το οξείδιο του γραφενίου, αλλά έγινε και σύνθεση νέων υλικών με βάση το οξείδιο του γραφενίου, συγκεκριμένα του τροποποιημένου με καυστικό νάτριο οξειδίου του γραφενίου. Τα νανοσύνθετα υλικά που παρασκευάσθηκαν είχαν ως στόχο τη συνεργιστική δράση του ανθρακούχου υποστηρίγματος ως προσροφητικό μέσο και του οξειδίου του μαγγανίου σαν οξειδωτικό μέσο. Ως μοντέλα οργανικών ρύπων επιλέχθηκαν ο ενδοκρινικός διαταράκτης, Δισφαινόλη Α και η χρωστική Reactive Black 5. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (EDCs) είναι ενώσεις, οι οποίες μπορούν να μιμηθούν τη βιολογική δράση των φυσικών ορμονών, καταλαμβάνοντας τους υποδοχείς τους, ή παρεμβαίνοντας στη μεταφορά και τις μεταβολικές διεργασίες των ορμονών στον οργανισμό ανθρώπων κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study is observed the catalytic oxidation using catalysts which are supported by the synergistic effect of adsorption and oxidation. In order to examine the catalytic oxidation of organic pollutants, carbonaceous materials such as activated carbon and graphene oxide were used, but also made a synthesis of new materials based on graphene oxide, particularly sodium hydroxide modified graphene oxide. The synthesized nanocomposite materials aimed for the synergistic effect of the carbonaceous supports as adsorbent and the manganese oxide as oxidant. As organic pollutant models were selected the endocrine disrupter, bisphenol A and Reactive Black 5 dye. Endocrine disrupters (EDCs) are compounds that can mimic the biological activity of natural hormones by catching their receptors or by interfering with the transport and metabolic processes of hormones in the human and animal body. The purpose of this study is the synthesis of new manganese oxide nanoparticulated catalysts sup ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46105
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46105
ND
46105
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and study of manganese oxide nanocatalysts supported in carbon and nanostructures and their application in the degradation of organic pollutants by the method of catalytic oxidation
Συγγραφέας
Σαρογιάν, Αγιαρπή του Σαμβέλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δεληγιάννη Ελένη
Λαζαρίδης Νικόλαος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Σπαθής Παναγιώτης
Σαμανίδου Βικτωρία
Κύζας Γεώργιος
Κατσογιάννης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργός άνθρακας; Γραφίτης; Κατάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
277 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)