Περιβαλλοντική διαχείριση λεκάνης ποταμού Νέστου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει την περιβαλλοντική διαχείριση ενός από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Ελλάδας, της λεκάνης απορροής του ποταμού Νέστου, σύμφωνα με τα δεδομένα που θέτει η νέα Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό. Οι στόχοι που τέθηκαν στην παρούσα διατριβή ήταν: • Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το γεωλογικό, υδρογεωλογικό και μορφολογικό καθεστώς της λεκάνης του Νέστου. • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός εκτεταμένου συστήματος παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών όλων των υδατικών σωμάτων (ποτάμια, λιμναία, υπόγεια, παράκτια) της περιοχής έρευνας. • Η ανάλυση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης του ποταμού Νέστου. • Η προσομοίωση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μελέτης, με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης. [...]

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation focuses on the environmental management of Nestos River basin, one of the most important ecosystems in Greece, based on the new standards established by the Water Framework Directive (WFD). The dissertation aims towards: • The collection of information concerning the geological, hydrogeological and morphological status of Nestos River basin. • The development and application of an extensive monitoring system of the qualitative and quantitative characteristics of all the water bodies (river, lake, groundwater, coastal) in the study area. • The analysis and evaluation of the present Nestos River environmental status. • The simulation of the processes taking place through the river basin, with the use of appropriate simulation models. [...]

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25574
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25574
ND
25574
Εναλλακτικός τίτλος
Environmental management of Nestos river basin
Συγγραφέας
Μποσκίδης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσιχριντζής Βασίλειος
Τόλικας Δημήτριος
Πεταλάς Χρήστος
Χρυσανθού Βλάσιος
Συλαίος Γεώργιος
Μουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Γκίκας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60 ΕΚ); Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση υδάτων; Μοντέλο SWAT; Μοντέλο MODFLOW; Νέστος, ποτάμι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 280 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)