Ιστορικός γραμματισμός και σχολική Ιστορία: διδασκαλία με εστίαση στις δομικές ιστορικές έννοιες

Περίληψη

Η διδασκαλία της Ιστορίας αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης απαιτεί τόσο την κατάκτηση γνώσεων όσο και την κατανόηση ιστορικών όρων και εννοιών από τους μαθητές, ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν τις γνώσεις τους και να έχουν την ικανότητα να προβούν σε δυνητικές γενικεύσεις, να έχουν δηλαδή ιστορικό γραμματισμό (historical literacy). Ο ιστορικός γραμματισμός αφορά τη μελέτη της Ιστορίας σε σχέση με την κοινωνική της χρησιμότητα, την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να σκέφτεται, να κατανοεί τον σύγχρονο κόσμο και να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σ’ αυτόν. Ο ιστορικά εγγράμματος πολίτης μπορεί να αναζητά, να επιλέγει, να διαβάζει κριτικά, να αιτιολογεί, να συνδυάζει, να αξιολογεί, να συνθέτει και να επικοινωνεί (Lee, 2005b; Virta, 2007; Ρεπούση, 2007; Lévesque, 2010).Η τεχνογνωσία της Ιστορίας προϋποθέτει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και την εκμάθηση και την κατανόηση ορισμένων θεμελιωδών ι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

History teaching is aimed at cultivation of historical thinking and historical consciousness. The development of historical thinking requires both the conquest of knowledge and understanding of historical terms and concepts from students, in order to be able to handle their knowledge and to have the ability to make tentative generalizations, namely to attain historical literacy. Historical literacy concerns the study of History in relation to its social usefulness, development of person's ability to think, to understand the modern world and place himself in it. The historically literate citizen can seek, select, read critically, justify, combine, evaluate, synthesize and communicate. The “know-how” of the story involves the development of pupils ' skills as well as learning and understanding fundamental historical concepts. The understanding of these concepts set the condition of a deeper understanding of the principles and methods of historical science. In other words, learning involv ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45859
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45859
ND
45859
Εναλλακτικός τίτλος
Historical literacy and school Ηistory: teaching focusing on structural or second order concepts
Συγγραφέας
Καραμανώλη, Ελένη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Χοντολίδου Ελένη
Κόκκινος Γεώργιος
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Τσιούμης Κωνσταντίνος
Φούκας Βασίλειος
Παληκίδης Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία; Διδακτική μεθοδολογία; Ιστορικός γραμματισμός; Δομικές ιστορικές έννοιες; Καναδικό μοντέλο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
323 σ., εικ., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)