Ιστορική παιδεία και εθνική διαπαιδαγώγηση: αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών για το μάθημα της Ιστορίας

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει πώς στοιχεία του δημογραφικού και κοινωνικού προφίλ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (φύλο, ηλικία, προϋπηρεσία, επίπεδο σπουδών, ιδεολογική τοποθέτηση) επενεργούν στις αντιλήψεις και στις πρακτικές τους για συγκεκριμένες πτυχές της εθνικής εθνικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως δε του μαθήματος της ιστορίας και των εθνικών τελετουργιών. Συσχετίσαμε μέσω ποιοτικής (μέσω συνεντεύξεων με 26 εκπαιδευτικούς) και ποσοτικής (με ερωτηματολόγιο σε δείγμα 217 εκπαιδευτικών) έρευνας τα στοιχεία αυτά με μεταβλητές όπως η διδακτική μεθοδολογία, οι σκοποί του μαθήματος, ο ιδεολογικός ρόλος των Α.Π. και των εγχειριδίων ιστορίας, η παρουσίαση της χρονικότητας του έθνους μέσα από τα σχολικά βιβλία, ο ρόλος του μαθήματος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλοδαποί μαθητές και σχολική ιστορία, εθνικές και θρησκευτικές τελετουργίες.Η συσχέτιση των στοιχείων του προφίλ των εκπαιδευτικών με πτυχές της εθνικής διαπαιδαγώγησης έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία που ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Our work attempts to explore how elements of the demographic and social profile of primary school teachers (gender, age, years in service, level of study, ideological positioning) have an impact on their perceptions and practices on specific aspects of the national education, the teaching of history in Greek primary schools and the role of national rituals.We related through qualitative (through interviews with 26 teachers) and quantitative (with a sample of 217 teachers) research these elements with variables such as didactic methodology, the aims of the subject of history, the ideological role of the curricula and the history textbookd, the presentation of the nation's timeliness in history books, the role of the subject in the era of globalization, the relation between foreign pupils and school history, the role of national and religious rituals.The correlation of the profile of the teachers' profile with aspects of national education provided interesting data that partly confirm th ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42560
ND
42560
Εναλλακτικός τίτλος
Historical and national education: primary school teachers' perceptions and practices for the subject of history
Συγγραφέας
Χριστόπουλος, Γεώργιος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Ασκούνη Κανέλλα
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Ασημακοπούλου Φωτεινή
Τσάφος Βασίλειος
Βασιλοπούλου Αλεξάνδρα
Καρακατσάνη Δέσποινα
Φωτόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το μάθημα της ιστορίας; Ιστορική Παιδεία - Εθνική Διαπαιδαγώγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
420 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα

Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)