Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( 1950 - 2000 ): διδακτική, ιδεολογική και αισθητική λειτουργία των εικόνων

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι η διακρίβωση των εμφανών και λανθανουσών λειτουργιών που οι εικόνες επιτελούν στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. Το ερευνητικό υλικό συγκροτούν περίπου 4.500 εικόνες και τα συναφή με αυτές κείμενα. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε μια πρωτότυπη μέθοδος, η οποία στηρίζεται στις γενικές αρχές της ανάλυσης περιεχομένου και συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Με βάση αυτήν αντιμετωπίστηκε η εικόνα ως δομική σύνθεση τριών λειτουργιών, της διδακτικής, της ιδεολογικής και της αισθητικής. Σε καθεμιά από τις παραπάνω λειτουργίες έγιναν επιμέρους υποδιαιρέσεις. Στη διατριβή συμπεριλήφθηκαν κεφάλαια σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας της περιόδου 1950-2000 στην Ελλάδα, καθώς και με τη θέση της Ιστορίας της Τέχνης σε αυτά. Η έρευνα κατέληξε σε ένα πλήθος συμπερασμάτων που έχουν να κάνουν με τη διδακτική αξία και αποτελεσματικότητα της εικονογράφησης, τις οπτικές αντιλήψεις για το ιστορικό παρελθόν, την ιδεολογική και φρονηματιστική χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this research is to detect the apparent and the hidden functions that the pictures perform in the History textbooks. The material of this research is roughly constituted by 4500 pistures and the relevant to them texts. In the analysis, an original method was used which is based on the general principles of content analysis and combines quantitative and qualitative criteria. According to this, the picture was faced as a structural composition of three functions, didactic, ideological and aesthetic. In each one of the above, further divisions were made. In the thesis, chapters relevant to the curricula and the History textbooks of the period 1950 - 2000 in Greece were included, as well as to the role of History of Art. The research led up to a number of conclusions that have to do with the instructive value and the effectiveness of illustration, the visual perceptions of the past, the ideological use of pictures and the aesthetic criteria and models that are demonstrated.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17699
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17699
ND
17699
Εναλλακτικός τίτλος
The role of picture in history textbooks of the secondary education ( 1950 - 2000): didactic, ideological and aesthetic functions of pictures
Συγγραφέας
Παληκίδης, Άγγελος (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Χατζόπουλος Κωνσταντίνος
Βούρη Σοφία
Ανδρέου Ανδρέας
Κόκκινος Γεώργιος
Κωνσταντακοπούλου Αγγελική
Μαρκάτου Θεοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικά εγχειρίδια; Εικόνα; Εικονογράφηση; Ιστορία; Εκπαίδευση; Ιστορία τέχνης; Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας; Οπτικές αντιλήψεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
650 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)