Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού και ταυτοποίησης χημικών δεικτών φρεσκότητας τροφίμων με τεχνικές φασματομετρίας μαζών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν οι δείκτες για την εκτίμηση της φρεσκότητας σε τσιπούρες (Sparous aurata) με τη χρήση χρωματογραφίας υδρόφιλων αλληλεπιδράσεων (HILIC) και φασματομετρίας μαζών (MS). Έγινε ανασκόπηση των δεικτών που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση της φρεσκότητας στα ψάρια και πραγ-ματοποιήθηκε ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τον προσδιορισμό των νουκλεο-τιδίων και των βιογενών αμινών με HILIC και ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους και φασματομετρίας μαζών, αντίστοιχα. Η συμπεριφορά των δεικτών μελετήθηκε με την πραγατοποίηση διαφορετικών σεναρίων καταπόνησης από τέσσερις διαφορετικές αλιευτικές περιοχές, το Πόρτο Μπούφαλο- Εύβοια, το Σοφικό – Κόρινθο, την Αργολίδα και τη Μαλεσίνα – Φθιώτιδα. Αρχικά, προσδιορίστηκε η αρχική κατάσταση των δεικτών φρεσκότητας για τα άμεσα αλιευμένα ψάρια (t0). Έπειτα, πραγματοποιήθηκαν τα δύο σενάρια καταπόνησης, ένα στους 0 oC για 16 ημέρες (δειγματοληψία κάθε 4 ημέρες) και το άλλο στους -18 oC για 18 μήνες (δειγματοληψία κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to study the freshness indices in sea bream (Sparous aurata) with hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) and mass spectrometry detector (MS). The literature about fish freshness indices was reviewed and two methods were developed for the determination of nucleotides and biogenic amines with HILIC and detectors UV-Vis and mass spectrometry, respectively. The indices were studied with two different stress scenarios in four different farm fishing regions, Porto Buffalo- Evia, Sofiko-Korinthos, Argolida, Malesina-Phthiotis. First, it was determined the level of freshness indices in immediately-fished fishes (time point taken as time instance zero). Then, the two scenarios took place and the samples were stored at 0 oC for 16 days (time point every 4 days) and at -18 oC for 18 months (time intervals: 3 months). The conclusions for stress scenarios were that nucleotides are the best freshness indices for the detection of short-term spoilage and an imm ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45535
ND
45535
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methods for the determination and identification of chemical freshness indices in food with mass spectrometry techniques
Συγγραφέας
Κωστάκης, Μάριος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ευσταθίου Κωνσταντίνος
Θωμαΐδης Νικόλαος
Οικονόμου Αναστάσιος
Προεστός Χαράλαμπος
Μαρκάκη Παναγιώτα
Κουππάρης Μιχαήλ
Κόκκινος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φρεσκότητα; Νουκλεοτίδια; Βιογενείς αμίνες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.