Διαφοροποίηση της γεωγραφικής και βοτανικής προέλευσης ελληνικών δειγμάτων μελιού με τη βοήθεια ενόργανης χημικής και στατιστικής ανάλυσης

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση Ελληνικών μονοποικιλιακών δειγμάτων μελιού (πεύκο, θυμάρι, έλατο, άνθη πορτοκαλιάς), ανάλογα με τη γεωγραφική και βοτανική προέλευσή τους, με βάση τον προσδιορισμό φυσικοχημικών συμβατικών παραμέτρων, πτητικών ενώσεων, φαινολικών ενώσεων, σακχάρων και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων (ελεύθερα αμινοξέα, οργανικά οξέα), χρησιμοποιώντας Πολυπαραμετρική Ανάλυση Διακύμανσης (MANOVA) και Γραμμική Διαχωριστική Ανάλυση (LDA). Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν εκατόν δεκαεννέα δείγματα μελιού κατά τη περιόδο συγκομιδής 2010 και 2011 από 14 διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα, στις οποίες παράγεται μέλι καλής ποιότητας. Η ανάλυση των πτητικών ενώσεων διεξήχθη με την τεχνική Μικροεκχύλισης Στερεάς Φάσης δια του Υπερκέιμενου Χώρου (HS-SPME) σε συνδυασμό με Αέρια Χρωματογραφία/ Φασματοσκοπία Μαζών. Η ανάλυση των φαινολικών ενώσεων διεξήχθη με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC). Η ανάλυση του προφίλ σακχάρων, μαζί με άλλες φυσι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to characterize and classify Greek unifloral honeys ( pine, thyme, fir, orange blossom) according to geographical and botanical origin, based on the determination of conventional physicochemical parameters, volatile compounds , phenolic compounds, sugars and other compounds, using MANOVA and Linear Discriminant Analysis. For this purpose, one hundred and nineteen honey samples were collected during the harvest period 2010 and 2011 from 14 different regions in Greece known to produce good quality unifloral honey. The analysis of volatile compounds was performed by Headspace Solid Phase Microextraction–Gas Chromatography/Mass Spectroscopy. The analysis of phenolic compounds was carried out using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Τhe analysis of sugar profile, along with other physicochemical parameters (amino acids, organic acids) was carried out by Nuclear Magnetic Resonance Specroscopy (NMR).Finally, the analysis of trace elements was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34815
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34815
ND
34815
Εναλλακτικός τίτλος
Differentiation of Greek honeys according to geographical and botanical origin with chemical and chemometric analyses
Συγγραφέας
Καραμπάγιας, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων. Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Κοντομηνάς Μιχαήλ
Ρηγανάκος Κυριάκος
Μπαδέκα Αναστασίας
Κανελλάκη Μαρία
Σταλίκας Κωνσταντίνος
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Τασιούλα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αυθεντικότητα ελληνικών μονοποικιλιακών μελιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)