Γενικευμένες θεωρίες βαρύτητας σε κοσμολογικά πρότυπα

Περίληψη

Σε αυτή τη διατριβή, μελετάται μια επέκταση της εξίσωσηςRaychaudhuriγια διαφορετικούς τύπους χώρωνFinsler. Ο θεμελιώδης ρόλος της εξίσωσηςRaychaudhuriγια τη γενική σχετικότητα επεκτείνεται στο πλαίσιο των γε-νικευμένων γεωμετρικών δομών ενός χωροχρόνουFinsler-Randers (FR)καιγενικευμένων θεωριώνScalar-Tensor. Επιπλέον όροι εισάγονται στην εξίσωσηλόγω των ανισοτροπικών καμπυλοτήτων και της μορφής των γεωδαισιακών. Σεαυτή την προσέγγιση, χρησιμοποιήθηκε η συνοχήCartan, που διατηρεί τη νόρ-μα ενός διανύσματοςtime-like/nullκάτω από παράλληλη μετατόπιση και είναιθεμελιώδης για τη μελέτη των βαρυτικών και κοσμολογικών θεωριών. Κατα-σκευάστηκε επίσης η εξίσωσηRaychaudhuriγια το(FRW)μοντέλο σε έναν(FR)χωροχρόνο. Μελετήθηκαν οι ενεργειακές συνθήκες για(FR)κοσμολο-γία και η σχέση τους με την(FRW)κοσμολογία. Επιπλέον υπολογίστηκαν οισυνθήκες αναπήδησης(bounce)για μία(FR)κοσμολογία. Αποδείχθηκε ότι σεμία αναπήδηση, οι ενεργειακές συνθήκες των δύο μοντέλων είναι ταυτόσημες.Η μελέτη βασίστηκε στη γεω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, an extension of Raychaudhuri equation for different typesof Finsler spaces is studied. The fundamental role of Raychaudhuri equa-tion for general relativity is extended in the context of generalized geometricstructures of a Finsler-Randers (FR) spacetime and generalized scalar-tensortheories. Additional terms are introduced into the equation because of ani-sotropic curvatures and because of the form of geodesics. In this approach,Cartan connection was used, which preserves the norm of a vector time-like/null under parallel transport and is fundamental to the study of gravi-tational and cosmological theories. The equation Raychaudhuri was also de-rived in relation with the model (FRW) for an (FR) space-time. The energyconditions for (FR)-Cosmology and its relation with the (FRW)-cosmologywere studied. Additionally, bounce conditions for an (FR) cosmology havebeen obtained. It was proved that in a bounce, both energy conditions ofthe two models ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45430
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45430
ND
45430
Εναλλακτικός τίτλος
Generalized gravity theories in cosmological models
Συγγραφέας
Αλεξίου, Μαρία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κεχαγιάς Α.
Κουτσούμπας Γ.
Σταυρινός Π.
Αναγνωστόπουλος Κ.
Παπαντωνόπουλος Ε.
Βασιλάκος Σ.
Χριστοδουλάκης Θ.
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Γεωμετρία finsler
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
156 σ., εικ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)