Οικολογία και πρότυπα κατανομής της Μεσογειακής (Testudo hermanni) και Ελληνικής (Testudo graeca) χελώνας σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες

Περίληψη

Οι χερσαίες χελώνες κατατάσσονται στα είδη των ερπετών που αντιμετωπίζουν σημαντικές μειώσεις των πληθυσμών τους. Στη βόρεια Ελλάδα απαντώνται δύο είδη χερσαίων χελωνών, η Μεσογειακή (T. hermanni) και η Ελληνική χελώνα (T. graeca), τα οποία είναι συντοπικά σε αρκετές περιοχές της. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση των προτύπων κατανομής και της οικολογίας των δύο παραπάνω ειδών στο νομό Έβρου. Η αναγνώριση των περιοχών του νομού Έβρου που εμφανίζουν υψηλό βαθμό καταλληλότητας για τη Μεσογειακή και την Ελληνική χελώνα πραγματοποιήθηκε με το μοντέλο μέγιστης εντροπίας (Maxent). Το ενδιαίτημα βρέθηκε να κατέχει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των ειδών. Οι βέλτιστες περιοχές των δύο ειδών κάλυπταν μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης της περιοχής έρευνας και οι περισσότερες εντοπίστηκαν στο κεντρικό τμήμα της. Αντίθετα, οι προστατευόμενες περιοχές, παρόλο που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, δεν προσέφεραν επαρκή προστασία στα μελετώμενα είδη, καθιστώντας αναγκαία την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tortoises, as many other reptile species, are experiencing significant population declines. In north Greece two tortoise species are found; the Hermann’s (T. hermanni) and the spur-thighed (T. graeca) tortoise, both of which are syntopic in many areas. The aim of this thesis was to investigate the distribution patterns and ecology of these two species in Evros district. Maximum entropy models were developed for each species separately so as to identify highly suitable areas. Species distribution was found to be driven primarily by habitat. Suitable areas for each species covered a small portion of the study area and were mostly located at the center part of Evros district. The protected area network was not effective in providing sufficient protection for the two tortoise species and their habitats, highlighting the need for conservation and management actions to take place outside their boundaries as well. Both species were found to co-occur only in areas that were characterized by a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45299
ND
45299
Εναλλακτικός τίτλος
Ecology and distribution patterns of the Hermann’s (Testudo hermanni) and the spur - thighed (Testudo graeca) tortoise at different spatial scales
Συγγραφέας
Μακρίδου, Κωνσταντίνα Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Λιβαδοπονίας - Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας. Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
Εξεταστική επιτροπή
Μπακαλούδης Δημήτριος
Βλάχος Χρήστος
Μαλλίνης Γεώργιος
Αβραάμ Ελένη
Παρίση Ζωή
Παφίλης Παναγιώτης
Κιτικίδου Κυριακή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες & Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Μοντέλο μέγιστης εντροπίας; Χερσαίες χελώνες; Χωρική οικολογία; Έβρος; Μεσογειακή χελώνα; Ελληνική χελώνα; Μορφομετρία; Ερπετά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 144 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα