Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα στην άσκηση των ιατροδικαστικών επιστημών στην Ελλάδα

Περίληψη

Στόχος: Η ιατροδικαστική είναι μια συνθέτη επιστήμη με σημαντικό ρόλο στη σημερινή κοινωνία. Ο ιατροδικαστικός επιστήμονας εξαιτίας της φύσης του έργου του έρχεται πολλές φορές αντιμέτωπος με σημαντικά ηθικά διλήμματα. Η ιδιαίτερη σχέση της επιστήμης του με το νόμο και τη δικαστική διαδικασία με το νεκρό σώμα ή με την κοινωνία τον φέρνει συχνά ενώπιον των διλλημάτων αυτών. Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας Ιατροδικαστικών Επιστημών στην Ελλάδα. Μεθοδολογία: Μελετήθηκε όλη η σχετική με το θέμα ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, όλοι οι υπάρχοντες εθνικοί και διεθνείς Κώδικες Δεοντολογίας Ιατροδικαστικών Επιστήμων καθώς και η σχετική με το θέμα νομοθεσία, νομολογία και Διεθνείς Συμβάσεις. Έγινε μια σαφής διάκριση μεταξύ Δίκαιου και Ηθικής καθώς και μεταξύ «νομιμότητας» και «ηθικότητας». Η Βιοηθική αποτέλεσε το σημαντικότερο εργαλείο για τη διερεύνηση και ανάλυση των ηθικών ζητημάτων. Η Δεοντολογία ήταν το αντικείμενο της μελέτης. Αναλύθηκαν ζητήμα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: Forensic Medicine is a compound science with an important role in today’s society. The forensic scientist because of the nature of his work deals very often with ethical dilemmas. The particular relationships of its science with the law, the law procedure, the dead body and the society bring him in front of these dilemmas. Ulterior aim of this study is the creation of a Code of Deontology of Forensic Sciences in Greece. Material: For the purpose of this study it was reviewed the relevant national and international bibliography all the existing nationals and internationals Codes of Deontology of Forensic Sciences and also the relevant legislation, the case law and the international Conventions. A clear distinction was made between Law and Ethics and between legality and ethical. Bioethics was the most important tool for the research and the analysis of the ethical issues. Deontology was the subject of the study Issues such as the confrontation of the dead human body the demesne thr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27164
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27164
ND
27164
Εναλλακτικός τίτλος
Ethical and deontological issues in the practice of forenscic sciences in Greece
Συγγραφέας
Λέων, Γρηγόριος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πατσούρης Ευστράτιος
Παπαβασιλείου Αθανάσιος
Σπηλιοπούλου Χαρά
Χατζηϊωάννου Αργυρώ
Αθανασέλης Σωτήριος
Μαραβέλιας Κωνσταντίνος
Στεφανίδου-Λουτσίδου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κώδικας ηθικής στις ιατροδικαστικές επιστήμες; Κώδικας δεοντολογίας στην ιατροδικαστική; Ηθική στην ιατροδικαστική; Ιατροδικαστική; Ιατροδικαστικές επιστήμες; Βιοηθική; Δεοντολογία; Κώδικας ηθικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
122 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)