Μελέτη της SOS απόκρισης στο αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas Mobilis

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής υπήρξε η μελέτη της SOS απόκρισης στο Zymomonas mobilis. Η SOS απόκριση (SOS response) εκδηλώνεται στα βακτήρια σε καταστάσεις εκτεταμένης μεταλλαξογένεσης και πρόκλησης βλαβών στο DNA, και έγκειται στη συντονισμένη επαγωγή γονιδίων που εμπλέκονται κυρίως στην αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA ή στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Ρυθμιστές των γονιδίων που επάγονται κατά την SOS απόκριση – των λεγόμενων SOS γονιδίων – είναι οι πρωτεΐνες RecA και LexA, από τις οποίες η πρώτη είναι η κύρια πρωτεΐνη του ομόλογου γενετικού ανασυνδυασμού και η δεύτερη ο μεταγραφικός καταστολέας όλων των SOS γονιδίων. Παρουσία βλαβών στο DNA, και δη μονόκλωνων αλυσίδων που προκύπτουν από θραύσεις, η RecA ενεργοποιείται και υποβοηθά τη LexA στην αυτοπρωτεόλυσή της. Αυτό έχει ως επακόλουθο την αποδέσμευση της τελευταίας από τις θέσεις πρόσδεσής της ανοδικά των SOS γονιδίων και την αποκαταστολή αυτών, συμπεριλαμβανομένων των recA και lexA. Η εκ νέου σύνθεση της LexA, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation has been the study of the SOS response in Zymomonas mobilis. The SOS response is manifested in bacteria during conditions of extensive mutagenesis and DNA damage, and entails the coordinated induction of genes mainly involved in DNA replication and repair, and cell-cycle control. Regulators of genes expressed at SOS induction (the so-called SOS genes) are the proteins RecA and LexA, the first of which is the main homologous recombination protein and the second the transcriptional repressor of all SOS genes. In presence of damaged DNA and in specific ssDNA resulting from breaks, RecA is activated and assists LexA in its autocleavage and release from bound sites upstream from SOS genes. The last results in SOS-gene derepression, including that of genes coding for the SOS regulators. The gradual repair of lesions and the build-up of intact LexA stifle the response and restore the organism’s constitutive state. The SOS system has been predominantly studied ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45087
ND
45087
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the SOS response in the ethanol-producing bacterium Zymomonas mobilis
Συγγραφέας
Σαββάκης, Ιωάννης Ρωσσέτος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παππά Αικατερίνη - Μαρία
Kalnenieks Uldis
Κούκου Άννα - Ειρήνη
Βοργιάς Κωνσταντίνος
Χατζηνικολάου Δημήτριος
Κουβέλης Βασίλειος
Οικονομίδου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
SOS απόκριση; Zymomonas mobilis; RecA - στέλεχος; lexA; Αλληλούχηση RNA; Παραγωγή αιθανόλης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
vi, 401 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.