Συσχέτιση των Τ.Π.Ε. με τις θεωρίες μάθησης κατά την εφαρμογή τους στη μαθησιακή διαδικασία στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Περίληψη

Τις τελευταίες 2 δεκαετίες η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα τείνει να προωθήσει ολοένα και περισσότερο τον ψηφιακό χαρακτήρα του σχολείου, ανανεώνοντας τα Προγράμματα Σπουδών στη βάση ένταξης των Τ.Π.Ε. ως ολιστικών εργαλείων διδακτικής, αλλά και μέσων διάχυσης και εμπέδωσης γνώσεων και καινοτομιών. Τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση γίνεται μία προσπάθεια γενικής αναδόμησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, στοιχείο που οδηγεί στη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η αλλαγή όμως αυτή καθιστά αναγκαία, κατά τη γνώμη μας, τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών σε συσχετισμό με την εφαρμογή των θεωριών μάθησης και των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο σημείο αυτό εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία μια ανισορροπία: από τη μια η βιβλιογραφική έρευνα είναι αρκετά πλούσια όσον αφορά τις στάσεις και τις αντιλήψεις τόσο των μαθητών/τριών αλλά και των διδασκόντων όσον αφορά το βαθμό αποδοχής των Τ. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Over the last two decades, educational policy in Greece tends to increasingly promote the digital character of the school not only by renewing the curriculum on the basis of integrating ICT as a holistic teaching tool but also through means of diffusion and consolidation of knowledge and innovations. In both Primary and Secondary Education, an attempt is being made to reconstruct the curriculum, which leads to the use of new teaching methods during the educational process. This change, however, makes it necessary, in our opinion, to investigate the perceptions of the teachers involved in relation to the application of learning and curriculum design theories during the educational process. In this respect, an imbalance is noted in the bibliographic research. On the one hand, research is quite rich in the attitudes and perceptions of both students and teachers as to the degree of acceptance of ICT within the school community, but, on the other, there is a gap in respect of the relationsh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45043
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45043
ND
45043
Εναλλακτικός τίτλος
The relation between ICT and the learning theories in their application in the learning process in primary and secondary education in the Greek educational system
Συγγραφέας
Νεοφώτιστος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καραβάκου Βασιλική
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Οικονόμου Ανδρέας
Φαχαντίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρίες μάθησης; Τ.Π.Ε.; Α.Π.Σ.; Α / θμια και β / θμια εκπαίδευση; Στάσεις εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 348 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)