Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) και στα πανεπιστημιακά κέντρα εκπαίδευσης (Πα.Κ.Ε.) στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή σκοπεύει να περιγράψει τις επιπτώσεις του μεγαλύτερου έργου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στον ελληνικό χώρο μέχρι την εκπόνησή της, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. Για τη επίτευξη του στόχου αυτού διερευνήθηκαν οι απόψεις όλων των ομάδων που είχαν ενεργό ρόλο στα αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης και των Πανεπιστημιακών Κέντρων Εκπαίδευσης όπως συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές. Βασικό πεδίο των ερευνών της διατριβής αποτέλεσε η ενδεχόμενη αλλαγή της ταυτότητας των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης ως προς τις διδακτικές εφαρμογές των ΤΠΕ και ο μετασχηματισμός των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης σε επιμορφωτές ΤΠΕ των εκπαιδευτικών. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων ερωτηματολογίων, ατομικών και ομαδικών εστιασμένων συνεντεύξεων. Η ανάλυση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis intends to describe the impact of the largest ICT teacher training project in Greece, the training of teachers in the pedagogical use of ICT in the educational and teaching process. To achieve this goal the views of all groups had an active role in the training programs of Training Support Centers and University Education Centers this goal investigated such as participating teachers and trainers. Main field of thesis investigation is the potential change of teachers identity who were trained at Training Support Centers in terms of ICT teaching applications and the transformation of teacher trainees in University Education Centers in ICT teacher trainers. The investigations were performed using online and printed questionnaires and individual and focus group interviews. Data analysis leads towards that overall the teachers did not change their already positive attitude greatly in their use of ICT, although they developed the ability to integrate them effectively in the educa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43273
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43273
ND
43273
Εναλλακτικός τίτλος
Teacher training at the training support centers and at the university education centers on the utilization of ICTs in the educational and teaching process
Συγγραφέας
Λεγοντής, Αλέξιος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Κομης Βασίλειος
Μπίκος Γεώργιος
Σατρατζέμη Μαρία
Σιγάλας Μιχαήλ
Φαχαντίδης Γεώργιος
Ψύλλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
ΤΠΕ στην εκπαίδευση; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ; Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία; Προγράμματα επιμόρφωσης β΄επίπεδο; Επιμορφωτές ΤΠΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvi, 480 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)