Το δίπλευρο υπόδειγμα στοχαστικού συνόρου: θεωρία και εφαρμογές, μοντέλα και εργαλεία

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, γραμμένη στην Αγγλική με περίληψη στα Ελληνικά, αποτελεί μονογραφία επί του Υποδείγματος Δίπλευρου Στοχαστικού Συνόρου. Το υπόδειγμα είναι κατάλληλο για να εκτιμά οικονομετρικά την επίδραση αφανών μεταβλητών αντίθετης φοράς επί μιας εξαρτημένης μεταβλητής σε μια σχέση παλινδρόμησης, και έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και μη-οικονομικών φαινομένων. Η διατριβή ξεκινά με επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και κριτική ανάλυση των διαφορετικών δομικών θεμελίων του υποδείγματος που έχουν προταθεί στο παρελθόν. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά πέντε νέα στατιστικά μοντέλα στο πλαίσιο του υποδείγματος, σε όλες τις τεχνικές τους πτυχές, που διευρύνουν τις δυνατότητες εφαρμογής του. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά η μεθοδολογία χρήσης Κόπουλα για την αντιμετώπιση της ενδογένειας των επεξηγηματικών μεταβλητών. Στο τμήμα των οικονομικών εφαρμογών, παρουσιάζονται δύο νέα οικονομικά μοντέλα, ένα διμερούς διαπραγμάτευσης Nash και ένα για την επίδραση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis, written in English with a summary in Greek, is a monograph on the Two-tier Stochastic Frontier model (2TSF). The model is capable of estimating the effects of two latent variables of opposite direction on the dependent variable in a regression context, and it has been applied to a wide variety of economic and non-economic phenomena. The thesis starts with a review of the literature, and then moves on to critically examine the various structural foundations that have been proposed for the model in the past. Then, five new 2TSF statistical models are presented in every technical detail so that they can be readily implemented, enlarging the applied scope of the model. Then we present two economic models, one where a new, targets-based bilateral Nash bargaining model is presented, and another for the contribution of Management to the output of a firm. Both can be estimated by a 2TSF econometric model. Five short empirical applications showcase the various theoretical resul ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44888
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44888
ND
44888
Εναλλακτικός τίτλος
The two - tier stochastic frontier framework (2TSF): theory and applications, models and tools
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος (Αλέκος) (Πατρώνυμο: Ναπολέων)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλάρης Πλούταρχος
Τσιώνας Ευθύμιος
Τζαβαλής Ηλίας
Αρβανίτης Στυλιανός
Κολλίντζας Τρύφων
Kumbhakar Subal
Parmeter Christopher
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Δίπλευρο στοχαστικό σύνορο; Αποτελεσματικότητα; Διοίκηση; Κόπουλα; Διαπραγμάτευση Nash
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxxi, 259 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.