Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη χώρα

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ο.Δ.Σ.Ε.Α.Ε.Π) αναφορικά με τον ρόλο των διευθυντικών στελεχών στη δημιουργία και διατήρηση του καλού εργασιακού περιβάλλοντος στα σχολεία τους. Σταχυολογώντας την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία εντοπίσαμε ότι ο ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση ή μη θετικού-φιλικού σχολικού κλίματος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας.Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε στηρίχθηκε πάνω σε δύο(2) ερωτηματολόγια. Έτσι,συγκεντρώθηκαν 169 διευθυντών(-ντριών) και 916 ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών.Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν πρωτίστως ότι απουσιάζει ο στρατηγικός προγραμματισμός στον τομέα στελέχωσης των σχολικών μονάδων της χώρας μας, αφού η κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται σε ετήσια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The primary aim of the present doctorate thesis is to investigate into the attitudes and perceptions of principals and teachers in All-Day Primary Schools implementing the United Reformed Educational Program vis-à-vis the role of principals personnel in the creation and preservation of a positive working environment in their schools. Through the analysis of Greek and foreign bibliography we have pinpointed that the role of the principal in formulating or not a positive-friendly school environment is one of the most important factors in reference to the efficiency and the productivity of the school unit.The applied methodology was based on two questionnaires .As a result of this 173 questionnaires of principal and 980 questionnaires of schoolteachers were amassed.The results of the present research have primarily shown the lack of strategic programming in the sector of installing personnel in school units throughout the country attributed to the fact that thousands of vacant school ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44343
ND
44343
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of attitudes and perceptions of teachers regarding the contribution of school leadership in school climate of all day primary schools with single reformed educational program in the country
Συγγραφέας
Παπαδάτου, Ευαγγελούλα Αστέριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαΐτη Άννα
Φασούλης Κωνσταντίνος
Βουδούρη Αγγελική
Βαλκάνος Ευθύμιος
Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ
Μπένος Νικόλαος
Σαρδιανού Ελένη
Νταλιάνης Φιλόθεος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ολοήμερο σχολείο; Κλίμα; Ηγεσία; Επικοινωνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., πιν., γραφ.