Φυσιολογική και ευρείας κλίμακας μοριακή ανάλυση του επιφανειακού εγκαύματος των καρπών μηλιάς (Malus domestica Borkh)

Περίληψη

Η μετασυλλεκτική φυσιολογική διαταραχή του επιφανειακού εγκαύματος επηρεάζει καταλυτικά την ποιότητα των μήλων, γεγονός που φέρει σημαντικές οικονομικές απώλειες εξαιτίας της ακαταλληλότητας των καρπών για εμπορική χρήση. Τα συμπτώματα της εν λόγω διαταραχής δεν εμφανίζονται στο δέντρο και ξεκινάνε την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά την απομάκρυνση των καρπών απο την ψυχρή συντήρηση. Το επιφανειακό έγκαυμα είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και από γενετικούς παράγοντες καθώς επίσης από το στάδιο της συλλεκτικής ωριμότητας των καρπών αλλά και τις μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις. Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία, διερευνήθηκε η μετασυλλεκτική επίδραση του όζοντος (Ο3), του 1-μεθυλοκυκλοπροπενίου (1-MCP) και της διφαινυλαμίνης (DPA) για την πληρέστερη κατανόηση του επιφανειακού εγκαύματος, χρησιμοποιώντας μοριακές προσεγγίσεις υψηλής απόδοσης (πρωτεομική, μεταβολομική, τρανσκριπτομική), σε καρπούς της ποικιλίας “‘Granny Smith’”, η οπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Superficial scald is a major physiological disorder of apple fruit (Malus domestica Borkh.) that characterized by skin browning following cold storage and subsequently has a significant effect on the postharvest quality of the fruits. Superficial scald is a complex phenomenon that is affected by both environmental and genetic factors as well as by the maturity stage of the fruits. In the present study, the effect of ozone (O3), 1-methylcyclopropene (1-MCP) and diphenylamine (DPA) was investigated in order to gain insight into the mechanisms underlying scald resistance/induction in “‘Granny Smith’” apple variety, using a combination of multi-omic molecular approaches such as proteomic, metabolomic and transcriptomic analyses. Phenotypic and physiological data indicated that both chemical treatments induced scald resistance, while 1-MCP inhibited the ethylene-dependent ripening. Nevertheless, O3 treated apples appear the highest percentage of superficial scald symptoms after the cold sto ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44316
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44316
ND
44316
Εναλλακτικός τίτλος
Physiological and large-scale molecular analysis of superficial scald in apple fruit (Malus domestica Borkh)
Συγγραφέας
Καραγιάννης, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας
Εξεταστική επιτροπή
Μολασιώτης Αθανάσιος
Διαμαντίδης Γρηγόριος
Νάνος Γεώργιος
Γερασόπουλος Δημήτριος
Καραμανώλη Αικατερίνη
Κουκουνάρας Αθανάσιος
Μαδέσης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Γεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Φυτική παραγωγή; Δενδροκομία; Μετασυλλεκτική φυσιολογία; Επιφανειακό έγκαυμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
175 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)