Μελέτη και κλινική αξιολόγηση των κυκλοφορούντων microRNAs ως νέων βιοδεικτών καρκίνου

Περίληψη

Τα κυκλοφορούντα miRNAs έχουν ελκύσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ως πολλά υποσχόμενοι βιοδείκτες για τη διάγνωση, την πρόγνωση και την παρακολούθηση της θεραπείας ασθενών με καρκίνο.Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον προσδιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσής τους στο πλάσμα απαιτεί τη χρήση αξιόπιστων μεθοδολογιών ποσοτικού προσδιορισμού, όπως η RT-qPCR, αλλά και προσεκτικές θεωρήσεις σε προαναλυτικές και αναλυτικές παραμέτρους που αφορούν στην απομόνωσή τους από το πλάσμα, στη σταθερότητά τους και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ποσοτικοποίησή τους. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αξιολογήθηκε η επίδραση 4 διαφορετικών πρωτοκόλλων απομόνωσης των κυκλοφορούντων miRNAs από το πλάσμα καθώς και η επίδραση των συνθηκών φύλαξης του πλάσματος στον ποσοτικό προσδιορισμό των κυκλοφορούντων miRNAs με τη χρήση της RT-qPCR. Η αξιολόγηση βασίσθηκε στα επίπεδα ανάκτησης εξωγενούς προτύπου γνωστής ποσότητας αλλά και ενδογενών miRNAs.Επιπλέον μελετήθηκε η σταθερότητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Circulating miRNAs have intensively attracted a lot of interest as promising blood based biomarkersfor diagnosis, prognosis and therapy monitoring of cancer patients.This growing interest for the determination of circulating miRNAs concentration levels in plasmarequires robust methodologies for their quantification, such as RT-qPCR, as well as carefulconsideration of the effects of pre-analytical and analytical parameters on the isolation, stability andquantification of circulating miRNAs.In the present study, the effect of four different miRNA isolation systems and different storageconditions of plasma samples were evaluated respecting to quantitation of circulating miRNAs usingRT-qPCR. The evaluation was based on the recovery of an exogenous control that was added inknown amount in all samples and relative recoveries of endogenous miRNAs. Besides, the stabilityof extracted miRNAs during long term storage as well as the effect of data normalization procedureon the quantification of ci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44086
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44086
ND
44086
Εναλλακτικός τίτλος
Study and clinical evaluation of circulating microRNAs as novel biomarkers in cancer
Συγγραφέας
Σουρβίνου, Ιωάννα-Όλγα (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λιανίδου Ευρύκλεια
Σωτηροπούλου Γεωργία
Γεωργούλιας Βασίλειος
Κακολύρης Στυλιανός
Κουππάρης Μιχαήλ
Μαυρουδής Δημήτριος
Κρούπης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κυκλοφορούντα miRNAs; miRNAs πλάσματος; Βιοδείκτες καρκίνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
240 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)