Διαχείριση υδατικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στην ευρύτερη γνωστική περιοχή που αφορά στους υπόγειους υδατικούς πόρους και συγκεκριμένα στη θεματολογία που αναφέρεται στη διερεύνηση εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης νερού με στόχο την προστασία των υπόγειων υδάτων. Ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο το οποίο έχει παρατηρηθεί στα παράκτια υδροφόρα συστήματα, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, αποτελεί η έντονη ποσοτική αλλά και ποιοτική τους υποβάθμιση, η οποία οφείλεται αφενός στη δραματική αύξηση της ζήτησης νερού και αφετέρου στη ρύπανση των υδροφορέων λόγω της εκτεταμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής αλλά και η ραγδαία αύξηση του τουρισμού στις εν λόγω περιοχές αποτελούν δραστηριότητες που συντελούν στην πτώση της στάθμης του υπόγειου νερού και στην αναπόφευκτη συνεπακόλουθη εισχώρηση θαλασσινού νερού στο εσωτερικό των υδροφορέων, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης νερού και της υπερεκμετάλλευσης των υδατικών τους αποθεμάτων για την κάλυψη των υδατικών αναγκών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral dissertation refers to the broader scientific area of groundwater resources and in particular it deals with the investigation of alternative water management practices aiming at the protection of groundwater resources.A very frequent phenomenon observed in coastal aquifer systems, both nationally and internationally, is their intense quantitative and qualitative degradation, caused by the dramatic increase of water demand and by pollution of aquifers due to extensive human activity. Intensification of agricultural production and rapid tourist development in these areas, are activities of high water consumption that contribute to overxploitation of water resources, decrease of groundwater levels and consequently lead to inevitable seawater intrusion phenomena.This specific degradation is an issue of major concern to the scientific community and in particular to researchers and scientists dealing with water resources. The complexity of this issue and the difficulties ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43813
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43813
ND
43813
Εναλλακτικός τίτλος
Water resources management under climate change conditions using multi-criteria analysis
Συγγραφέας
Κατηρτζίδου, Μαργαρίτα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Λατινόπουλος Περικλής
Θεοδοσίου Νικόλαος
Νταρακάς Ευθύμιος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Κολοκυθά Ελπίδα
Μάλλιος Ζήσης
Λατινόπουλος Διονύσιος
Λουκάς Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση υδατικών πόρων; Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
8, xxiv, 407 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)