Σύγκριση συνθέσεων μεθόδων και τεχνικών, για τη διδασκαλία αριθμητικών συνδυασμών των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση τεσσάρων διδακτικών συνθέσεων, αρχών, μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας, που χρησιμοποιήθηκαν σε παρεμβατικά προγράμματα για την κατάκτηση των αριθμητικών συνδυασμών (ΑΣ) των 4ρων αριθμητικών πράξεων από μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) και μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία (ΗΝΑ). Οι συνολικά 123 συμμετέχοντες μαθητές (89 μαθητές με ΕΜΔ και 34 μαθητές με ΗΝΑ) κατανεμήθηκαν σε μία ομάδα ελέγχου (ΟΕ) και σε τρεις πειραματικές ομάδες (ΠΟ). Η διδασκαλία στην ΟΕ βασίστηκε στις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας και αποτέλεσε τη βάση των πειραματικών διδασκαλιών. Στην 1η ΠΟ, η αποτελεσματική διδασκαλία (ΟΕ) εμπλουτίστηκε με την εναλλακτική ομαδοποίηση των ΑΣ με βάση ένα κοινό αριθμητικό χαρακτηριστικό. Στη 2η ΠΟ έγινε σύνθεση της διδασκαλίας της 1ης ΠΟ και της διδασκαλίας στρατηγικών για την εύρεση ΑΣ. Τέλος, στην 3η ΠΟ, προστέθηκε η διδασκαλία επιλεγμένων διαστάσεων της έννοιας (αίσθησης) αριθμού στη διδασκαλία της 2ης ΠΟ. Τα αποτελέσματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study examines the effect of four didactic compositions, principles, methods and teaching practices used in interventions for the conquest of arithmetic combinations (ACs) of the 4 arithmetic operations to students with learning disabilities (LD) and students with mild intellectual disabilities (MID). Total of 123 participating students (89 students with LD and 34 students with MID) were divided into a control group (CG) and three experimental groups (EGs). The intervention in CG based on the principles of effective teaching and was the basis of experimental interventions. In the 1st EG effective teaching (CG) enriched with an alternative grouping of ACs based on a common arithmetic characteristic. In the 2nd EG over the alternative grouping (1st EG) added the teaching of learning strategies for ACs. Finally, the teaching of 3rd EG beyond the above practices included the teaching of number sense as the conceptual background of ACs. Results showed that all interventions were effec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43521
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43521
ND
43521
Εναλλακτικός τίτλος
Comparison of compositions of methods and practices for teaching arithmetic combinations of the four arithmetic operations to students with mild learning disabilities
Συγγραφέας
Τέλη, Αφροδίτη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Αγαλιώτης Ιωάννης
Καρτασίδου Λευκοθέα
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Γιαννούλη Βασιλική
Συριοπούλου Χριστίνα
Παντελιάδου Σουζάνα
Σούλης Σπύρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικές δυσκολίες; Ήπια νοητική αναπηρία; Αποτελεσματική διδασκαλία; Τεχνικές διδασκαλίας; Αριθμητικοί συνδυασμοί; Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
344 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)