Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στα γλωσσικά μαθήματα του γυμνασίου: από τη θεωρία στη πράξη

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας ερευνητικής μελέτης, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, είναι: «Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στα γλωσσικά μαθήματα του Γυμνασίου: Από τη θεωρία στην πράξη».Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική προβάλλεται ως μια αποτελεσματική προσέγγιση της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού στις σύγχρονες σχολικές τάξεις. Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα γλωσσικά μαθήματα (Αρχαία-Νέα Ελληνική και Ξένη Γλώσσα) του Γυμνασίου. Για την πραγμάτωση του σκοπού και των επιμέρους στόχων της ερευνητικής εργασίας, επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός έγκυρου και αξιόπιστου ερωτηματολογίου, το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση σε 315 εκπαιδευτικούς (φιλολόγους και ξένων γλωσσών) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, προκειμένου να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις, οι στάσεις και οι προθέσεις τους σχετικά με την προοπτική αξιοποίη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject-matter of this research study is: "Differentiated instruction in the language courses at Junior High School level: From theory to practice". Differentiated instruction is considered to be an effective approach to address the heterogeneity of the student population in modern classrooms. The purpose of this research is to highlight the key factors, which affect the teachers' intention to apply the principles of differentiated instruction in the language courses (Ancient - Modern Greek and Foreign Languages) at High School level. For the realization of the aim and the specific objectives of the research, a valid and reliable questionnaire was developed and administered to a sample of 315 language teachers at public and private schools, in order to estimate their beliefs, attitudes and intentions on the prospect of implementing differentiated instruction in the future. For the development of the questionnaire, we followed the model proposed by the Theory of Planned Behavior. At ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43452
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43452
ND
43452
Εναλλακτικός τίτλος
Differentiated instruction in the language courses at junior high school level: from theory to practice
Συγγραφέας
Αργυροπούλου, Αθηνά (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα
Φρυδάκη Ευαγγελία
Μηγίγκου Ευανθία-Έλλη
Μιχάλης Αθανάσιος
Βέρδης Αθανάσιος
Αντωνίου Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαφοροποιημένη διδασκαλία; Γλωσσικό μάθημα; Συμπεριφορικές πεποιθήσεις; συμπεριφορική πρόθεση; Θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
451 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)