Προσδιορισμός φαρμάκων σε πλάσμα αίματος με την τεχνική LC - MS

Περίληψη

Η έρευνα για την παραγωγή και αξιολόγηση νέων φαρμάκων είναι έναιδιαίτερα κρίσιμο πεδίο, αφού επηρεάζει άμεσα τη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερα τοπεδίο των φαρμακοκινητικών μελετών και των μελετών βιοϊσοδυναμίας,απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστων αναλυτικών μεθόδωνπροσδιορισμού φαρμάκων σε βιολογικά υγρά. Η παρούσα διατριβήπραγματεύεται τον προσδιορισμό φαρμάκων σε πλάσμα μευγροχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών παγίδας ιόντων και χωρίζεται σετρία τμήματα:Ο προσδιορισμός φλουκοναζόλης σε πλάσμα αίματος στην περιοχή0,05-10 μg/mL με υγρό-υγρό εκχύλιση. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στηνεπίτευξη χαμηλού όγκου δείγματος, χαμηλού χρόνου χρωματογραφίας και τημερική αυτοματοποίηση της μεθόδου, όπως και των δύο επόμενων, ώστε ναείναι δυνατή η ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων ημερησίως, όπωςαπαιτούν οι κλινικές μελέτες.Η μέθοδος προσδιορισμού δομπεριδόνης και αλοπεριδόλης σε πλάσμααίματος αναπτύχθηκε με γνώμονα την ποσοτικοποίηση των αναλύτων σεεξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (0,1-50 ng/mL) και την εξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The discipline of researching and evaluating new pharmaceuticalproducts is a critical field, given that is directly linked to public health.Especially concerning the field of pharmacokinetics, which demands thedevelopment and application of sound analytical methods. The presentdoctoral thesis focuses on the determination of drugs in blood plasma withLC-MS and is divided in three sections:The determination of fluconazole in plasma in the range of 0.05-10μg/mL with liquid-liquid extraction. Method development focused on lowsample volume, low runtime and partial automation of the method to enablethe analysis of large numbers of samples within the day, as required duringbioequivalence studies.The determination of domperidone and haloperidol in plasma withfocus on the achievement of extremely low limit of quantitation (0,1-50 ng/mL)and achieving the determination of both analytes with the same method,which assumes one method validation for two bioequivalence studies.The determination of met ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43397
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43397
ND
43397
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of pharmaceuticals in blood plasma with LC - MS
Συγγραφέας
Λιαπάτας, Γεράσιμος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Αναστάσιος
Κουππάρης Μιχαήλ
Θωμαΐδης Νικόλαος
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Μπακέας Ευάγγελος
Γκίκας Ευάγγελος
Ντότσικας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοανάλυση; Φασματομετρία μαζών; Μελέτες βιοϊσοδυναμίας; Κλινικές δοκιμές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
195 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)