Ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη διοίκηση και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά συστήματα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά: συγκριτική μελέτη

Περίληψη

Στο διεθνές περιβάλλον είναι παγιωμένη η αντίληψη ότι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας τελεί σε άμεση συνάρτηση με την ποιοτική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια τέτοια λειτουργία προϋποθέτει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό ιδεολογικών και διοικητικών δομών της εκπαίδευσης. Η νέα αυτή θεώρηση αντιλαμβάνεται τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος ως ρυθμιστικό όργανο, αυτόνομο από την κεντρική διοίκηση, ως δυναμικό σύστημα που λειτουργεί αποκεντρωτικά στη βάση της ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων, υλικών και άυλων, οι οποίοι επιστρατεύονται για την πραγματοποίηση των εξαγγελθέντων εκπαιδευτικών στόχων και πολιτικών ενός κράτους. Στις ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και σε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όργανα κοινωνικής συμμετοχής των οποίων η σύνθεση, αλλά και οι αρμοδιότητες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Κοινό στοιχείο στη δομή και λειτουργία των οργάνων αυτών είναι η συμμετοχή των γονιών, αλλά και των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the international environment, the perception that the economic and social development of a country is directly linked to the quality of the education system is well established. Such a function requires upgrading and modernizing the ideological and administrative structures of education. This new vision perceives the administration of the educational system as a regulatory body, autonomous from the central administration, as a dynamic system that operates decentralized on the basis of the rational use of available resources, materials and intangibles, who are employed to achieve the announced educational goals and of one state's policies. In the European countries, at the level of primary and secondary education, institutions of social participation, whose composition and competences differ between the Member States of the EU, are functioning. A common element in the structure and functioning of these bodies is the involvement of parents and local authorities. The widened participa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43229
ND
43229
Εναλλακτικός τίτλος
The role of the social participation bodies in the administration and operation of educational units in the educational systems of the member states of the European Union: ideological, organizational and social characteristics: comparative study
Συγγραφέας
Καρατζαφέρη, Θεοδώρα του Ηλίας
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φασούλης Κωνσταντίνος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Βρεττός Ιωάννης
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία
Μπαμπάλης Θωμάς
Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Όργανα κοινωνικής συμμετοχής; Αποκεντρωμένη συμμετοχική διοίκηση της εκπ/σης; Εκδημοκρατισμός; Τοπική αυτοδιοίκηση - τοπικές κοινωνίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
333 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.