Η εν δράσει θητεία του διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η αποτίμηση της συμβολής του ρόλου και του θεσμού της θητείας του Έλληνα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη σχολική βελτίωση μέσα από την αναζήτηση συγκλίσεων και αποκλίσεων με τον διεθνή λόγο. Η θεωρητική προσέγγιση βασίστηκε στη σύνθεση βιβλιογραφικών δεδομένων για τη σχολική βελτίωση, τη σχολική ηγεσία και τον ρόλο του διευθυντή σχολείου, τα στάδια κοινωνικοποίησης, τη μονιμότητα/θητεία και τη διαδοχή στην ηγεσία. Στη μελέτη της ελληνικής περίπτωσης εφαρμόστηκε μεικτή ερευνητική προσέγγιση. Για την εξέταση των τεκμηρίων της περιόδου 1981-2017 αξιοποιήθηκε η ανάλυση τεκμηρίων και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Στην ποσοτική έρευνα που ακολούθησε συμμετείχαν μέσω ερωτηματολογίου διευθυντές/ντριες δημόσιων σχολείων δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης της Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Για την επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων του ερωτηματολογίου αξιοποιήθηκαν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation examined the contribution of the role and institution of the Greek secondary school principal’s term-of-office to school improvement in search of convergences and divergences with the international discourse. The theoretical approach was based on a synthesis of literature evidence on the school improvement, school leadership and school principal’s role, stage theories of socialisation, tenure/non-tenure and leadership succession. As for the Greek case study, a mixed research approach was followed. Documentary analysis and qualitative content analysis were used for the examination of the documents of the 1981-2017 period. A quantitative research was then conducted, in which a questionnaire was handed out to principals of state general secondary schools in Achaia during the school year 2018-2019. For quantitative analysis of the questionnaire the non-parametric tests Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis were employed along with exploratory factor analysis, whereas ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47347
ND
47347
Εναλλακτικός τίτλος
The greek secondary school principal's term-of-office in action
Συγγραφέας
Κατσιγιάννη, Ελένη του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντή Αμαλία
Βεργίδης Δημήτριος
Καλογιαννάκη Πελαγία
Καραλής Αθανάσιος
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Χουρδάκης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολική βελτίωση; Διευθυντής σχολείου; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ρόλος; Θητεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
556 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)