Ο ρόλος της οργάνωσης και διοίκησης για ένα αποτελεσματικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό την οπτική της οργάνωσης και της διοίκησής του.Στο θεωρητικό μέρος της μελέτης αυτής γίνεται παρουσίαση των κυριότερων αρχών της διοικητικής επιστήμης. Επίσης μελετάται το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο.Τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σχολείου, αποτελούν τα βασικά πεδία διερεύνησης της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Τα χαρακτηριστικά αυτά κωδικοποιούνται κάτω από τις κύριες συνιστώσες του σχολείου: την ηγεσία και τη διεύθυνση του σχολείου, την οργάνωση και τη δομή του σχολείου, τον εκπαιδευτικό και τη λειτουργία του σχολείου, το περιβάλλον και το κλίμα του σχολείου και τους μαθητές. Με βάση αυτά τα δεδομένα σχεδιάσθηκε και πραγματοποιήθηκε εμπειρική δειγματοληπτική έρευνα σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research was to investigate the perceptions of teachers about thefeatures that improve the effectiveness of secondary school education in Cyprusunder the perspective of the organization and its administration.In the theoretical part of this study there is a presentation of the main principles ofmanagement science and the theory on effectiveness-quality. Also there is a study ofthe legal framework of the organization and operation of secondary education inCyprus.The structural and functional characteristics of the school are the main areas ofinvestigation of the school effectiveness. These attributes are encoded under themain components of the school, which are: leadership and management of theschool, organization and structure of the school, the teacher and the school operation,the school environment and climate and the students.Based on these data an empirical survey sample was designed and conducted onsecondary school teachers in Cyprus. The main research question ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43627
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43627
ND
43627
Εναλλακτικός τίτλος
The role of the organization and administration for an effective school: perceprtions of secondary education teachers in Cyprus
Συγγραφέας
Παντελή, Παντελής (Πατρώνυμο: Παρασκευάς)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Σιάνου - Κύργιου Ελένη
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Μαυρογιώργος Γεώργιος
Γκότοβος Αθανάσιος
Αθανασίου Λεωνίδας
Σιάκαρης Κωνσταντίνος
Θάνος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αποτελεσματικό σχολείο; Διοίκηση ολικής ποιότητας; Οργάνωση; Διοίκηση; Ηγεσία; Μέση εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, iv, 447 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)