Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας και ο ρόλος των Τ.Π.Ε στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Περίληψη

Οι έννοιες «ποιότητα», «αποτελεσματικότητα», «αποδοτικότητα», «ποιοτικός έλεγχος», «κριτήρια αξιολόγησης» κατέχουν κεντρική θέση στον εκπαιδευτικό λόγο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι έννοιες αυτές προέρχονται κυρίως από το χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων, όπου συνδέονται κυρίως με το στόχο της αύξησης της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων. Τελευταία παρατηρούμε ότι επεκτείνεται η επίδρασή τους και στον εκπαιδευτικό χώρο, όπου διαμορφώνουν στρατηγικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων. Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέχρι σήμερα έχει προσεγγιστεί κυρίως όσον αφορά στα μαθησιακά–εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ενώ η σχετική ερευνητική βιβλιογραφία διεθνώς εστιάζει στην παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνιολογική επίδραση της τεχνολογίας και των σχετικών μορφών διδασκαλίας στο ψηφιακά μετασχηματιζόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Είναι σχετικά σπάνιες οι ερευνητικές απόπειρες που εστιάζο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Concepts such as "quality", "effectiveness", "efficiency", "quality control",and "evaluation criteria" hold a central position in the educational sphere over the lastyears. These concepts mainly stem from the domains of economy and businesses, where they are linked to the objective of increasing the efficiency of modern competitive production units. Lastly, we observe that their impact is extended to the educational area, where they are used as a vehicle to formulate strategies and methodologies for the development of modern educational systems. The contributionof information and communication technologies (ICT) to the evolution of education to date, has been approached mainly in terms of learning-educational results, while the relevant research literature internationally focuses on the pedagogical, psychologicaland sociological impact of technology and other related forms of teaching in a digitally transformating educational environment. It is relatively rare that research efforts foc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43145
ND
43145
Εναλλακτικός τίτλος
Cost-effectiveness analysis and the role of information and communication technologies in the improvement of quality in education
Συγγραφέας
Χουστουλάκης, Εμμανουήλ του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Δημάκος Γεώργιος
Φυριππής Εμμανουήλ
Βλάμος Παναγιώτης
Μπαμπάλης Θωμάς
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Βρεττός Ιωάννης
Μπαραλής Γεώργιος
Γιαλαμάς Βασίλειος
Ζαράνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας; ΤΠΕ; Εκπαίδευση σε ΤΠΕ; Ποιότητα στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
321 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)