Προσδιορισμός κριτηρίων αστοχίας υλικών και εφαρμογή τους σε κώδικα πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση απόκρισης της γάστρας πλοίων σε ακραία φορτία

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι ο καθορισμός μιας αριθμητικής διαδικασίας για τη ρεαλιστική προσομοίωση της απόκρισης της γάστρας του πλοίου στην περίπτωση ατυχημάτων, όπως σύγκρουσης ή προσάραξης, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (ΠΣ). Ιδιαίτερα, η μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση της επίδρασης που έχει το μοντέλο του υλικού, δηλαδή η καμπύλη του υλικού σε συνδυασμό με ένα κριτήριο αστοχίας, καθώς και ο ρυθμός παραμόρφωσης και το μήκος του στοιχείου που χρησιμοποιείται για τη διακριτοποίηση του μοντέλου στην εκτίμηση της ικανότητας της κατασκευής να καταπονείται σε φορτία που δέχεται κατά την εμπλοκή της σε ατύχημα και στην πρόβλεψη της μορφής της ζημιάς λόγω των φορτίων αυτών. Γενικά, οι προσομοιώσεις ατυχημάτων πλοίων με τη μέθοδο των ΠΣ, στοχεύουν είτε στον προσδιορισμό της σχέσης δύναμης και απορροφούμενης ενέργειας αφενός και έκτασης της ζημιάς αφετέρου ή στην πρόβλεψη της ζημιάς όταν ένα ή δύο πλοία εμπλέκονται σε ατυχήματα, που αναπτύσσονται κρουστικά φορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of the thesis is the definition of a numerical procedure for the finite element (FE) simulation of the response of ship structures under accidental loading conditions in a realistic manner. In particular, focus is placed on the investigation of the effect of material modeling, i.e. material curve in combination with a rupture criterion, as well as of the strain-rate effect and the mesh size on the assessment of the strength of the ship structure and on the prediction of the damage patterns that occur during the event. In general, FE simulations of accidents aim either in the prediction of the crashworthiness of a ship structure in terms of load carrying capacity or in terms of energy absorption capacity versus the extent of the damage, or in the prediction of the damage when one or two vessels are involved in a given impact scenario.In order to define an appropriate modeling technique, twenty three tests that are reported in the literature are simulated. The tests that were ...
περισσότερα
DOI
10.12681/eadd/42901
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42901
ND
42901
Εναλλακτικός τίτλος
Determination of failure criteria and incorporation in FE codes for the simulation of ship’s hull in extreme loading conditions
Συγγραφέας
Μαρινάτος, Ιωάννης του Νικόλαος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Σαμουηλίδης Εμμανουήλ
Παπαδρακάκης Εμμανουήλ
Amdahl Jorgen
Τσούβαλης Νικόλαος
Καρύδης Πέτρος
Μανωλάκος Δημήτριος
Ανδριανόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Ισοδύναμη πλαστική παραμόρφωση; Ακραία φορτία; Μοντελοποίηση του υλικού; Πραγματική καμπύλη τάσης-παραμόρφωσης; Κριτήρια αστοχίας σε μη γραμμικούς; Κώδικες πεπερασμένων στοιχείων; Πειράματα διείσδυσης; Επίδραση πλέγματος διακριτοποίησης; Επίδραση ταχύτητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
2, xvi, 339 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)