Βελτιστοποίηση πλοίου στα πλαίσια ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών

Περίληψη

Ο στόχος της συγκεκριμένης Διατριβής με τίτλο «Βελτιστοποίηση Πλοίου στα Πλαίσια Ολοκληρωμένου Συστήματος Συνδυασμένων Μεταφορών» είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας, για τη βέλτιστη σχεδίαση πλοίων RoRo με κριτήριο την αποδοτικότητα τους όσον αφορά στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης αγοράς στα πλαίσια του συστήματος συνδυασμένων μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της αναπτυχθείσας μεθόδου είναι η ενσωμάτωση στοιχείων μελέτης σκοπιμότητας, καθορισμού γραμμής, διαχείρισης στόλου, σχεδίασης πλοίου, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικονομικής ανάλυσης σε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία η οποία παράγει το σύνολο των βελτιστοποιημένων λύσεων για το ορισθέν πρόβλημα βελτιστοποίησης πολλαπλών κριτηρίων και μεταβλητών. Η μεθοδολογία υλοποιείται με την υποστήριξη ενός αυτοματοποιημένου λογισμικού εργαλείου. Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ζήτησης προκειμένου για την εκτίμηση της ροής φορτίου στο πολυτροπικό δίκτυο αποτελεί κομβικό σημείο και αντικείμενο ανεξάρτητης μελέτης. Η μεθο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The methodology developed through this PhD thesis entitled “Ship Design Optimization in the Context of an Integrated System for Multimodal Transport” is dedicated to the identification of the optimum ship design for one or multiple sea routes, when considering the multimodal door to door transport. The objective is to incorporate feasibility study, routing, fleet management, ship design, environmental assessment and economic analysis into one integrated methodology which is able to produce efficiently the Pareto Front of optimal solutions for the set multiobjective-multicriteria transport problem. The methodology is supported by automated software. Demand analysis is implemented by the use of statistical data, in order to estimate the cargo flow in the multimodal network. This is a crucial point which is considered separately. Moreover, the method includes a risk assessment and sensitivity analysis of the solutions, confronting demand uncertainty in a most secure way and further, intro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28714
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28714
ND
28714
Εναλλακτικός τίτλος
Ship design optimization in the context of an integrated system for multimodal transport
Συγγραφέας
Γκόχαρη, Χριστιάνα (Πατρώνυμο: Χοσρόης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Απόστολος
Κακλής Παναγιώτης
Ζαραφωνίτης Γεώργιος
Ψαραύτης Χαρίλαος
Λυρίδης Δημήτριος
Σπύρου Κωνσταντίνος
Φραγκόπουλος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Μελέτη πλοίου; Συνδυασμένες μεταφορές; Μελέτη σκοπιμότητας και καθορισμός γραμμής; Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση; Νευρωνικά δίκτυα; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ; Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική; Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων; Αποτίμηση ρίσκου και μελέτη ευαισθησίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
167 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)