Θερμομηχανική ανάλυση και πειραματική διερεύνηση συγκολλήσεων χαλύβων με μετασχηματισμούς φάσης.: εφαρμογή στο χάλυβα Ck45

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αφορά στην περιοχή της θερμομηχανικής και ειδικότερα στην επίδραση των μετασχηματισμών δομής στερεάς κατάστασης στη μηχανική συμπεριφορά της χαλύβδινης κατασκευής κατά τη διάρκεια μιας θερμικής (ή θερμομηχανικής) κατεργασίας. Για την ανάπτυξη της διατριβής, υιοθετείται η τεχνολογία της συγκόλλησης λεπτών ελασμάτων από χάλυβα Ck45. Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τους μετασχηματισμούς δομής κατά τη διάρκεια μιας θερμικής κατεργασίας, ενώ η κατεργασία των συγκολλήσεων συνδυάζει το μέγιστο δυνατό εύρος θερμοκρασιών συμπεριλαμβάνοντας σε μία φάση κατεργασίας τη θέρμανση, την τήξη, την ψύξη και τη στερεοποίηση. Παράλληλα, η ευαισθησία των συγκολλήσεων όσον αφορά στις παραμορφώσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατεργασίας καθιστά την υιοθέτησή τους ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο μελέτης. Η διατριβή χρησιμοποιεί ως βασικά αποδεικτικά εργαλεία το πείραμα και τον αριθμητικό υπολογισμό με χρήση της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current dissertation focuses on thermomechanics and more specifically on the prediction of the mechanical behavior of a steel structure undergoing a thermal (or thermomechanical) manufacturing process. As far as the manufacturing process and material type is concerned, the dissertation deals with the welding of thin plates made of Ck45 steel. This kind of steel was selected because it undergoes a variety of solid state transformations when heat treated. The type of manufacturing process examined is that of welding, since it involves complicated heat transfer, mechanical and metallurgical phenomena in a single process (heating, melting, cooling and solidification). As it is well known, the quality of a welded product is very sensitive to distortion, therefore welding of thin steel plates is considered as one of the most interesting and demanding manufacturing processes. The present work deals with the prediction of the out-of-plane angular distortion of the welded structure. For thi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19835
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19835
ND
19835
Εναλλακτικός τίτλος
Thermomechanical analysis and experimental envestigation of steel weldings including phase transformations effects: application to Ck45 steel
Συγγραφέας
Κάραλης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπάζογλου Βασίλειος
Παντελής Δημήτριος
Τσούβαλης Νικόλαος
Καρύδης Πέτρος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Παντελάκης Σπύρος
Χαϊδεμενόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Θερμομηχανική ανάλυση; Χάλυβες, Συγκολλήσεις; Χάλυβας CK45; Μετασχηματισμοί φάσεων; Πεπερασμένα στοιχεία; Μοντελοποίηση; Πρόβλεψη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
358 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)