Υπολογισμός της υδροδυναμικής αντιστάσεως των παρελκομένων σε συμβατικά πλοία

Περίληψη

Η Διατριβή, αποσκοπεί στην αριθμητική διατύπωση, στην παραγωγή λογισμικού και την επικύρωση μεθόδου, για την επίλυση του προβλήματος τυρβώδους ροής γύρω από τα παρελκόμενα συμβατικών πλοίων. Η μέθοδος ακολουθεί την προσέγγιση των επικαλυπτόμενων πλεγματικών μπλοκ, τμήματος της μεθόδου Πεπερασμένων Όγκων. Η προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται και επεκτείνει την μέθοδο αριθμητικής επίλυσης των προβλημάτων αντίστασης και πρόωσης πλοίων χωρίς παρελκόμενα, η οποία έχει αναπτυχθεί στο ΕΝΘΥ-ΕΜΠ. Η μέθοδος του ΕΝΘΥ, επιλύει τις εξισώσεις Reynold’s Averaged Navier-Stokes (RANS) σε συνδυασμό με τα μοντέλα τύρβης δύο εξισώσεων k-ε και k-ω-SST. Στην παρούσα Διατριβή εισάγεται η χρήση Total Variation Diminishing Σχημάτων Διακριτοποίησης με τη συνάρτηση περιορισμού Minmod, με στόχο την αύξηση της ακρίβειας της μεθόδου. Η επίδραση της έλικας μοντελοποιείται μέσω της κλασσικής μεθόδου του δίσκου ορμής.Η ροή γύρω από τη γάστρα μοντελοποιείται μέσω δομημένων τριδιάστατων αριθμητικών πλεγμάτων, που αποτελούντ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the numerical formulation, programming and validation of a method for solving the viscous flow problem around the appendages on conventional vessels. The proposed method is follows the overlapping blocks approach, part of the Finite Volume family of methods.The proposed method is based upon and expands the LSMH method for solving the resistance and propulsion “bare” hull problem. The LSMH method solves the Reynold’s Averaged Navier-Stokes (RANS) in conjunction with the two equations k-ε or k-ω-SST turbulence models. Introduced in this thesis is the use of Total Variation Diminishing differencing scheme with Minmod limiter function. The use of this higher-order scheme aims at increasing the accuracy of the method. The propeller action is modeled via the classical actuator disk method.The flow around the hull is modeled using structured body fitted grids, comprising orthogonal curvilinear 2-D O-type grids, generated by means of the conformal mapping techniqu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40485
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40485
ND
40485
Εναλλακτικός τίτλος
Calculation of the hydrodynamic resistance of appendages on conventional vessels
Συγγραφέας
Πολύζος, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής. Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
Εξεταστική επιτροπή
Τζαμπίρας Γεώργιος
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Πολίτης Γεράσιμος
Μπελιμπασάκης Κωνσταντίνος
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος
Δήμας Αθανάσιος
Βουτσινάς Σπυρίδωνας
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική υδροδυναμική; Υδροδυναμική πλοίου; Αντίσταση πλοίου; Πρόωση πλοίου; Παρελκόμενα πλοίου; Επικαλυπτόμενα πλέγματα; Μέθοδος όγκων ελέγχου; Πηδάλιο πλοίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 240 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)