Διαχείριση κρίσεων από φυσικούς κινδύνους στο σχολικό περιβάλλον: αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων

Περίληψη

Περιληπτικά, τα μέρη από τα οποία αποτελείται η παρούσα διδακτορική διατριβή, είναι τα εξής:‐ Το πρώτο κεφάλαιο θέτει το σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας η οποία εστιάζεται στη διαχείριση κρίσεων από φυσικούς κινδύνους στο σχολικό περιβάλλον και στην αξιολόγηση επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Αρχικά περιγράφονται οι βασικοί όροι της παρούσας μελέτης, με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της κρίσης και της διαχείρισης κρίσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα κοινά χαρακτηριστικά των κρίσεων, οι κατηγοριοποιήσεις τους, τα στάδια εξέλιξής τους, και η σημασία της πρόγνωσης για την αντιμετώπισή τους. Έπειτα, παρουσιάζονται οι αρχές και ο κώδικας διαχείρισης κρίσεων, τα όργανα που εμπλέκονται στο χειρισμό της καθώς και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάδειξη της ψυχολογικής,κοινωνικοπολιτικής και τεχνολογικής διάστασης των κρίσεων καθώς και της διάστασής τους στο σχολικό περιβάλλον.‐ Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In summary, we present the chapters of this doctoral dissertation, as follows:‐ The first chapter sets the aim and content of this research that focuses on crisis managementfrom natural hazards in the school environment as well as on the assessment of trainingprogrammes for primary and secondary education teachers. Intially, the basic terms of this studyare described, with special emphasis on the concept of crisis and crisis management. Morespecifically, we mention crises’ common characteristics, their classifications, the stages of theirprogress, the importance of prognosis for their management. Next, follow the principles and codefor crisis management, the parties involved and the factors affecting them. The chapter ends withhighlighting the psychological, sociopolitical and technological aspects of crises and their impacton the school environment.‐ The second chapter attempts a thorough presentation of natural hazards at a global scale, aimingat their full understanding. The concept ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42877
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42877
ND
42877
Εναλλακτικός τίτλος
Crisis management of natural hazards in the school environment: evaluation of training courses
Συγγραφέας
Νικολόπουλος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντoς
Εξεταστική επιτροπή
Λέκκας Ευθύμιος
Βουδούρη Αγγελική
Μπαμπάλης Θωμάς
Βρεττός Ιωάννης
Φυριππής Εμμανουήλ
Μπαραλής Γεώργιος
Αντωναράκου Ασημίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση; Κρίσις; Φυσικός κίνδυνος και καταστροφές; Αξιολόγηση; Επιμόρφωση; Εκπαιδευτικός; Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxix, 417 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)