Πολιτική προστασία της χώρας έναντι των φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου: ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντικών οργανώσεων

Περίληψη

Η ανάπτυξη της παρούσης διδακτορικής διατριβής αποτελείται από δύο μέρη. Το Α Μέρος το οποίο δομείται σε επτά κεφάλαια, προσανατολίστηκε στη μελέτη και τη συστηματική αξιολόγηση του υφισταμένου ερευνητικού και θεσμικού πλαισίου σ’ ένα πεδίο διεπιστημονικής γνώσης, αλλά και ανθρώπινης εμπειρίας σε ότι αφορά στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, οι οποίες επιφέρουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στο ανθρωπογενές σύστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των οργανωμένων συστημάτων Πολιτικής Προστασίας. Η έρευνα του Α μέρους της παρούσης εργασίας έχει ως αντικείμενο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που άπτονται της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών με την ανάπτυξη μιας συνθετικής μεθοδολογικής προσέγγισης, που προκύπτει από το «συγκερασμό» των γνωστικών αντικειμένων διαφόρων επιστημών. Βασικό στόχο αποτελεί η διαμόρφωση του θεωρητικού και λειτουργικού πλαισίου των φυσικών καταστροφών, συμβάλλοντας στην προαγωγή της γνώσης. Τα συμπεράσματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of this thesis consists of two parts. Part A is structured into seven chapters, oriented in the study and systematic evaluation of existing research and institutional framework in an interdisciplinary field of knowledge and human experience regarding in the management of natural disasters, which cause extremely unfavourable impact in the anthropogenic system, with particular emphasis on implementing and improving the efficiency of organized systems of Civil Protection. The survey of the first part of this paper is intended to optimize processes related to the management of natural disasters by developing a synthetic methodology approach, derived from the "blending" of different science subjects. Basic objective is the formulation of the theoretical and operational framework of natural disasters, contributing to the advancement of knowledge. The conclusions which are reached and recommendations which are given are essentially a guide for further development and contin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28055
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28055
ND
28055
Εναλλακτικός τίτλος
Civil protection regard to natural disasters during peace: The role of local government and voluntary organizations
Συγγραφέας
Καραμάνου, Ασπασία (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Χατζοπούλου Αλίκη
Μουντζούρης Κωνσταντίνος
Τσώλας Ιωάννης
Τσακίρης Γεώργιος
Λέκκας Ευθύμιος
Ψυχάρης Ιωάννης
Μάμασης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτική προστασία; Φυσικοί κίνδυνοι; Διακινδύνευση; Πολιτική άμυνα; Δίκαιο έκτακτης ανάγκης; Διαχείριση κρίσης; ΓΣΠ; Καταστροφές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)