Μελέτη των σηματοδοτικών μονοπατιών που εμπλέκονται στις ανοσολογικές αποκρίσεις του μυδιού Mytilus galloprovincialis: καθιέρωση νέων βιομαρτύρων περιβαλλοντικής ρύπανσης και μόλυνσης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να μελετηθούν οι μηχανισμοί και τα μόρια επαγωγής τοξικότητας από περιβαλλοντικούς παράγοντες στο ανοσοποιητικό σύστημα του μυδιού M.galloprovincialis και να προταθούν νέοι βιομάρτυρες για τη βιοπαρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση μολυσματικών παραγόντων (E.coli TNF-α), νανοσωματιδίων (νανοσωματίδιο μαγνητίτη), πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) (μίγμα από ανθρακένιο, φαινανθρένιο και ναφθαλίνιο), φυτοφαρμάκων (λινδάνιο), βαρέων μετάλλων (κάδμιο) και ορμονών (17β-οιστραδιόλη), ενεργοποίησαν το ανοσοποιητικό σύστημα των μυδιών, όπως παρατηρήθηκε από τη στατιστικά σημαντική αύξηση της φαγοκυτταρικής ικανότητας και συγκεκριμένα του βαθμού προσκόλλησης των αιμοκυττάρων στις πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας, λαμινίνη-1, κολλαγόνο IV και οξειδωμένο κολλαγόνο IV. Επίσης, προκάλεσαν στατιστικά σημαντική αύξηση στα επίπεδα της α2 υπομονάδας της ιντεγκρίνης, με εξαίρεση το E. coli. Για την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the present doctorate thesis was to study the mechanisms and the molecules, which mediate environmentally-induced toxicity in M.galloprovincialis immune system and to suggest new biomarkers for biomonitoring of marine ecosystems. The results of the present study showed that treatment with infectious factors (E.coli TNFα), nanoparticles (nanoparticle of magnetide), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) (mixture of anthracene, phenanthrene, napthalin), pesticides (lindane), heavy metals (cadmium) and hormones (17β-estradiol), representing the main categories of environmental stressors found in marine environment, activated the immune system of mussels, as observed through the statistically significant increase in phagocytic activity and specifically in the number of adherent hemocytes to extracellular matrix (ECM) proteins laminin-1, collagen-IV and oxidized collagen-IV. In addition, they caused statistically significant elevation in a2 integrin subunit levels, e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42788
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42788
ND
42788
Εναλλακτικός τίτλος
Signal transduction pathways involved in immune responses of mussel Mytilus galloprovincialis: establishment of new biomarkers for environmental contamination
Συγγραφέας
Κουτσογιαννάκη, Σοφία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Ζωολογίας. Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Καλογιάννη-Δημητριάδη Μάρθα
Δημητριάδης Βασίλειος
Νταϊλιάνης Στέφανος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Κουβάτση Αναστασία
Κολιάκος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανοσοποιητικό σύστημα; Οξειδωτικό στρες; Σηματοδοτικά μονοπάτια; Βιομάρτυρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
230 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)