Διαρθρωτικές μεταβολές και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα: μεθοδολογία αξιολόγησης και εμπειρική διερεύνηση

Περίληψη

Οι διαρθρωτικές μεταβολές που πραγματοποιούνται στην οικονομία μιας χώρας συνδέονται άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη της. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εκτενείς αλλαγές που παρατηρούνται στην παραγωγική διάρθρωση πολλών ανεπτυγμένων χωρών, έχουν επηρεάσει το αναπτυξιακό πρότυπο των οικονομιών τους. Κλάδοι που κυριαρχούσαν επί χρόνια, έχουν υποστεί σημαντική ύφεση, ενώ παράλληλα έχουν αναδειχθεί νέοι ηγετικοί κλάδοι και έχουν υιοθετηθεί καινούργιες διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, η οικονομική κρίση που πλήττει μια σειρά από χώρες τα τελευταία χρόνια (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) έχει οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στον παραγωγικό ιστό αυτών των χωρών. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, που αποτελείται από τρία βασικά μέρη, έχει σαν απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των μεταβολών που πραγματοποιούνται στην παραγωγική διάρθρωση μιας οικονομίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος γίνετα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The structural changes that take place in an economy are directly linked to its economic growth and development. In recent decades, extensive changes observed in the productive structure of many developed countries have affected the development models of their economies. New production processes have been adopted by the developed countries whereas the emergence of new leading sectors plays a key role in their economic growth. Moreover, the economic crisis has led to changes in the productive structure of many countries (including Greece). This PhD thesis, which consists of three basic parts, aims at developing a methodological framework that can contribute to the assessment of the structural changes in an economy during a period of time. The first part includes the literature review and the evaluation of the existing methods. In the second part, the proposed methodological framework is formulated, whereas the third part includes the implementation of the methodology and the evaluation ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42524
ND
42524
Εναλλακτικός τίτλος
Structural changes and regional development in Greece: evaluation methodology and empirical research
Συγγραφέας
Πνευματικός, Τριαντάφυλλος Δημήτριος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Πολύζος Σεραφείμ
Πετράκος Γεώργιος
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Κότιος Άγγελος
Ψυχάρης Ιωάννης
Καλλιώρας Δημήτριος
Τσέλιος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Διαρθρωτικές μεταβολές; Περιφερειακή ανάπτυξη; Ανάλυση εισροών-εκροών; Μέθοδοι περιφερειοποίησης; Τεχνολογικοί συντελεστές; Ελληνική οικονομία; Οικονομικοί κλάδοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
577 σ., πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα