Προσδιορισμός, μεθοδολογική ανάλυση και διαπραγμάτευση κινδύνου στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Περίληψη

Η διατριβή ερευνά κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο το θεσμό και την εφαρμογή των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα και διεθνώς. Ειδικότερα η εν λόγω εργασία αφού αρχικά πραγματεύεται εκτενώς γενικά στοιχεία που αφορούν στις ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, όπως το νομοθετικό πλαίσιο, την ιστορική πορεία εφαρμογής και εκτέλεσης αυτών, τους τρόπους χρηματοδότησης των έργων, τις βασικές κατηγορίες, μορφές των ΣΔΙΤ και φάσεις κατάρτισης των σχετικών συμβάσεων και υλοποίησης αυτών, αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές τους, αναλύει περαιτέρω το θεσμό και προχωράει στη συσχέτιση των ελληνικών δεδομένων με την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, με ειδική αναφορά στην ισχύουσα στο εξωτερικό κατάσταση για τις ΣΔΙΤ (PPPs - Public Private Partnerships). Προσδιορίζονται και παρουσιάζονται επαρκώς οι αναγνωρισμένοι και διεθνώς εφαρμοζόμενοι τρόποι και μέθοδοι μελέτης και αξιολόγησης των συγκεκριμένων επενδυτικών σχημάτων, με εντοπισμό και ανάλυση των κινδύνων που υφίστανται στις διάφορες χρονικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation examines the implementation of public private partnerships (PPPs) in Greece and globally. More specifically, the dissertation discusses extensively general information about PPPs in Greece, as the legislative framework, the historical progress of implementation and enforcement, to the modes of funding of projects, the main categories, forms of PPPs and phases of training of this relative conventions and concretisation, but also the fundamental beginnings, analyzes further the institution and goes on relating Greek data with European and other international experience, having first made specific reference to the existing overseas situation for PPPs (Public-Private Partnerships PPPs).The most commonly applied ways and methods of study and evaluation of particular investment forms are identified and are presented with accuracy and sufficiency, with localisation and analysis of the existed risks in the project’s life-cycle. The life-cycle includes the conceptual, plannin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30269
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30269
ND
30269
Εναλλακτικός τίτλος
Determination, methodological analysis and risk negotiation in Public Private Partnerships
Συγγραφέας
Σωτήρχος, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Εξεταστική επιτροπή
Τατσιόπουλος Ηλίας
Μαρμαράς Νικόλαος
Λεώπουλος Βρασίδας
Παναγιώτου Νικόλαος
Αραβώσης Κωνσταντίνος
Λαγοδήμος Αθανάσιος
Ψαρράς Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
ΣΔΙΤ; Συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων; Δείκτες αξιολόγησης επένδυσης; Χρηματοοικονομική ανάλυση; Οικονομική ανάλυση; Χρηματοδοτικός κίνδυνος; Ποσοστό κέρδους; Ίσος επιμερισμός κέρδους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
355, εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)