Ανάλυση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων με πολλαπλούς στόχους: η περίπτωση των προβατροφικών εκμεταλλεύσεων της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός υποδείγματοςμαθηματικού προγραμματισμού εξειδικευμένου στη γαλακτοπαραγωγόπροβατοτροφία. Το προβλεπόμενο από το υπόδειγμα σχέδιο παραγωγής τηςεκμετάλλευσης προκύπτει με βάση τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά αυτής αλλάκαι τους στόχους του παραγωγού, που εκφράζονται μέσα από τη συνάρτησηχρησιμότητάς του. Η συνάρτηση χρησιμότητας αυτή προσδιορίζεται με την εφαρμογήμιας μη διαδραστικής μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης. Το υπόδειγμαεξειδικεύεται σε έξι τύπους προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων – παραγωγικάσυστήματα, που προκύπτουν με την εφαρμογή πολυμεταβλητών στατιστικώναναλύσεων. Η δομή του υποδείγματος επιτρέπει την απεικόνιση της λειτουργίας τωνπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αποτυπώνει την πολυπλοκότητα των σχέσεωνμεταξύ των επιμέρους τελικών και ενδιάμεσων κλάδων παραγωγής. Το υπόδειγμαεκτιμά επίσης τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα, μεθανίου(CH4), υποξείδιο του αζώτου (N2O) και διοξείδιο του άνθρακα (CO ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this dissertation is the development of a mathematicalprogramming model adapted to Greek, dairy sheep farming. The model predicts thefarm plan, taking into account the technicoeconomic constraints of the farm but alsothe individual utility function and therefore the objectives of the farmer. The utilityfunction of the farmer is estimated using a non interactive, multicriteria technique.The model is appropriately adjusted to represent six alternative farm types –productive systems – which are identified using multivariate analysis techniques. Thestructure of the model allows for an accurate representation of the farm operation andcaptures the complexity of the relationships among alternative production activities.The model also predicts the Greenhouse Gas Emissions (GHGs), namely methane(CH4), nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2) emissions associated with thealternative activities of the sheep farms. It can therefore be used as an appropriate toolfor the deve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29100
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29100
ND
29100
Συγγραφέας
Σιντόρη, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων
Εξεταστική επιτροπή
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Κασίμης Χαράλαμπος
Ροζάκης Στυλιανός
Μάνος Βασίλειος
Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος
Ζέρβας Γεώργιος
Τζουραμάνη Ειρήνη
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γαλακροπαραγωγός προβατοτροφία; Κόστος παραγωγής γάλακτος; Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου; Πολυκριτηριακή ανάλυση; Πολλαπλοί στόχοι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
365 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)