Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας

Περίληψη

Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα “ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των δωρεών στην αστική ανάπτυξη”, αξιοποιώντας την εμπειρία της Αθήνας, την περίοδο 2007-2017. Το Πρώτο Μέρος, επικεντρώνεται στην αναζήτηση ιδεών και πολιτικών σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με: Τη σχέση που υπάρχει, στο σημερινό κόσμο, ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό πλούτο. Τις μορφές και κατευθύνσεις, της σύγχρονης φιλανθρωπίας. Τους λόγους για τους οποίους σημαντικό μέρος της σύγχρονης φιλανθρωπικής δραστηριότητας στρέφεται προς τις πόλεις. Τις εναλλακτικές μορφές ιδιωτικής χρηματοδότησης δημόσιων και συλλογικών αναγκών, που αναπτύσσονται στις μέρες μας. Το Δεύτερο Μέρος, περιλαμβάνει αποσαφηνίσεις και στοιχεία που σκιαγραφούν το εννοιολογικό, θεσμικό και πραγματικό περίγραμμα, εντός του οποίου έγινε η έρευνα για την Αθήνα. Το Τρίτο Μέρος, περιλαμβάνει τα επεξεργασμένα δεδομένα και τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από τη διερεύνηση τόσο των τυπικών δωρεών-χορηγιών, όσο και των κάθε είδους προσφορών, οι οπο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research, based on the experience of Athens during the years 2007 - 2017, attempts to answer the question "whether and how donations can have a role in urban development". The First Part focuses on ideas and policies at the international level, concerning: The relationship between public and private wealth nowadays. The predominant organizational forms and the priorities of the contemporary philanthropy. The reasons that motivate philanthropy to invest more and more to cities all over the world. The developing alternative forms of private funding for public and collective needs. The Second Part contains clarifications and data that identify the conceptual, institutional and real outline in which the research for Athens has been conducted. The Third Part includes the processed data and the findings of the investigation of the typical donations, sponsorships and of all kinds of offers to the City of Athens. The research refers to direct and indirect offers during eleven years and the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46486
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46486
ND
46486
Εναλλακτικός τίτλος
The role of donations in Athens’ development
Συγγραφέας
Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Έλλη του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Εξεταστική επιτροπή
Μέλισσας Δημήτριος
Αυγερινού - Κολώνια Σοφία
Σερράος Κωνσταντίνος
Θεοδωρά Παναγιώτα
Παγώνης Αθανάσιος
Δέφνερ Αλέξιος
Ψυχάρης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Δωρεά; Χορηγία; Φιλανθρωπία; Προσφορά; Αστική ανάπτυξη; Πόλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
402 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)