Η επωνυμία μιας χώρας: διερευνώντας την έννοια

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επιχείρησε να διερευνήσει τις διεθνείς διαστάσεις της επωνυμίας μιας χώρας υπό μια πραγματολογική οπτική, η οποία θα επέτρεπε τον προσδιορισμό της έννοιας της αξίας της επωνυμίας μιας χώρας και την εξέταση της σχέσης της με την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο παγκόσμιο περιβάλλον. Παράλληλα, λήφθηκε υπόψη ο πιθανός ρόλος των πόρων κάθε χώρας. Η κύρια ερευνητική ερώτηση της παρούσας διατριβής ήταν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της Αξίας της Επωνυμίας μιας Χώρας με την Ανταγωνιστικότητα της Χώρας αυτής. Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, διερευνήθηκαν αρκετά υπο-ερωτήματα όχι μόνο για την συνολική βάση δεδομένων (80 χώρες στη διάρκεια 4 ετών) αλλά και για διάφορες ομαδοποιήσεις των χωρών αυτών σύμφωνα με το στάδιο της οικονομικής τους ανάπτυξης (χρησιμοποιώντας ως βάση την κατηγοριοποίηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ) καθώς και σε ετήσιο επίπεδο. Τα ευρήματα που προέκυψαν φαίνεται να διαφωτίζουν το ρόλο της επωνυμίας χώρας στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis attempted to explore nation brand’s aspects (international touchpoints) under a factual perspective that would allow delineation of the construct of nation brand equity and examination of its relationship with a nation’s competitiveness in the global environment. In parallel, the potential role of each country’s specific resources was taken into account. The main research question of this dissertation was whether there is a link between Nation Brand Equity and Nation Competitiveness. In order for this question to be answered, several sub-questions were explored not only for the total database (80 countries over a 4-year period) but also for various groupings of countries according to their stage of economic development (using the World Economic Forum classification as a basis) and on a per year basis.The findings that were revealed in the end seem to shed more light on the role of nation branding in the competitive international environment, contribute to the underst ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42393
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42393
ND
42393
Εναλλακτικός τίτλος
Nation brand: exploring the concept
Συγγραφέας
Ψιμούλη, Μαρία του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Αυλωνίτης Γεώργιος
Σκαρμέας Διονύσιος
Καραντινού Καλυψώ
Δημητριάδης Σέργιος
Ήντουνας Κωνσταντίνος
Κουρεμένος Αθανάσιος
Τσόγκας Μάρκος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Επωνυμία χώρας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 285 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)