Μηχανιστική ενζυμολογία: εφαρμογές στην παραγωγή βιοκαυσίμου

Περίληψη

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν την ευνοϊκότερη επιλογή εναλλακτικής πηγής καυσίμων. Έτσι, σκοπός της παρούσης διατριβής ήταν η μελέτη αντιδράσεων και μηχανισμών ενζυμικής εστεροποίησης με υδρολάσες (ΚΜ-IFO-0288-Α, CALB, LipA), που ως τελικό στόχο είχε την παραγωγή βιοκαυσίμου, μέσω αντιδράσεων εστεροποίησης λιπαρών οξέων προερχόμενων από οξυγένεση υπολειμμάτων βιομηχανιών ποτοποιίας (Μίγμα Α), με αιθανόλη και 1-βουτανόλη, σε υψηλές % αποδόσεις και συγκεντρώσεις εστέρα ώστε μια τέτοια παραγωγή να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα και βιώσιμη με απώτερο σκοπό την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και στόχων χρησιμοποιηθήκαν δόκιμες κινητικές μεθοδολογίες, όπως η καταμέτρηση πρωτονίων (P.I.), ο υπολογισμός του ισοτοπικού φαινόμενου διαλύτη (S.I.E.) και του κινητικού ισοτοπικού φαινόμενου (K.I.E.), η μεθοδολογία των αποκριτικών επιφανειών (RSM), καθώς και η ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων λήψης αποφάσεων (MCDA).Έτσι, για την πρωτεάση ΚΜ-IFO-0288-Α, πραγματοπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Biofuels are the most favorable alternative source of fuels. Thus, the aim of this thesis was to study the reactions and mechanisms of enzymatic esterification by hydrolases (KM-IFO-0288-A, CALB, LipA), targeting to the production of biofuel through esterification reactions of fatty acids derived from the oxygenation of residues from the beverage industries (Mixture A) with ethanol and 1-butanol at high yields and ester concentrations so that to make this production economically viable and sustainable with the ultimate goal of gradual self-sufficiency from fossil fuels. In order to achieve the above objectives, protocols of kinetic methodologies were employed, such as proton inventories (P.I.), calculation of the solvent isotope effect (S.I.E.) and kinetic isotope effect (K.I.E.), response surface methodology (RSM), and multi criteria decision analysis (MCDA).Consequently, for the KM-IFO-0288-A protease a full characterization was performed based on a new experimental sequence (P.I., p ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41857
ND
41857
Εναλλακτικός τίτλος
Mechanistic enzymology: applications in biofuel production
Συγγραφέας
Φούκης, Αθανάσιος Ηλίας
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας. Εργαστήριο Ενζυμολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαμιχαήλ Εμμανουήλ
Τσουκάτος Δημόκριτος
Σταμάτης Χαράλαμπος
Κούκκου Άννα-Ειρήνη
Κουτίνας Αθανάσιος
Κανελλάκη Μαρία
Μπεκατώρου Αργυρώ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Μηχανική & Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοκαύσιμα; Υδρολάσες; Βελτιστοποίηση διαδικασιών; ΚΜ-IFO-0288-Α; CALB; LipA; Ενζυμικά καταλυόμενη εστεροποίηση; Μηχανισμός δράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xl, 230 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.