Οι σχέσεις της ΝΔ-Δ Πελοποννήσου με την Μινωϊκή Κρήτη κατά την ΥΕ Ι - ΥΕ ΙΙΑ περίοδο: οι ενδείξεις της κεραμεικής

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή σκοπό έχει να διερευνήσει τις σχέσεις της ΝΔ -Δ Πελοποννήσου με την μινωική Κρήτη κατά την πρώιμη μυκηναϊκή εποχή (ΥΕ Ι και ΥΕ ΙΙΑ). Ουσιαστικό εργαλείο για τον προσδιορισμό των σχέσεων αυτών αποτελεί, πρωτίστως, η λεπτομερής μελέτη της γραπτής, καλής ποιότητος κεραμεικής της ΥΕ Ι, καθώς και της ΥΕ ΙΙΑ κεραμεικής ανακτορικού ρυθμού της ΝΔ -Δ Πελοποννήσου, με στόχο την διάκριση μεταξύ των Κρητικών εισαγωγών και των τοπικών απομιμήσεών τους. Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρείται η συνοπτική θεώρηση της εμφανίσεως μινωικών εισαγωγών και επιδράσεων σε άλλους τομείς του υλικού πολιτισμού της ΝΔ -Δ Πελοποννήσου, πλην της κεραμεικής, όπως στην ανακτορική και ταφική αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, την ζωγραφική, την σφραγιδογλυφία, τα λίθινα αγγεία, την λατρεία και τα λατρευτικά αντικείμενα, τα μετάλλινα αγγεία, τα όπλα και την κοσμηματοτεχνία. H προσέγγιση του κεραμεικού υλικού, το οποίο συνδέεται με την μινωική παράδοση, κινείται μεθοδολογικά γύρω από δύο βασικούς κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis intends to investigate the relations of SW - W Peloponnese with Minoan Crete during the Early Mycenaean period (LH I and LH IIA). The detailed study of fine pottery of LH I and Palace style pottery of LH IIA aims at the discrimination between the Cretan imports and their local imitations. In addition, the present research deals with the Minoan imports and influences on aspects of material culture other than pottery, as for instance, palace and burial architecture, burial customs, wall paintings, seals, cult objects, stone vases, metal vases, weapons and jewelry. The approach of ceramic material of SW - W Peloponnese which is connected with the Minoan tradition is moved methodologically round two fundamental governing axes. The first axis concerns the Typology of shapes and decorative motives, while the second concerns the Study of Development and Distribution of shapes and decorative motives. In the SW - W Peloponnese the earliest traces of Minoan influence ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21782
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21782
ND
21782
Εναλλακτικός τίτλος
The relations of SW-W Peloponnese with Minoan Crete during LH I - LH IIA period: the ceramic indications
Συγγραφέας
Αντωνίου, Μαρία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορρές Γεώργιος
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα
Πλάτων Ελευθέριος
Κάραλη Ιουλία
Παπαδημητρίου-Γραμμένου Άννα
Χασιακού Αφροδίτη
Παπαδάτος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Ύστερη εποχή χαλκού; Κεραμεική; Εμπόριο; Επίδραση; Πελοπόννησος; Κρήτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τ. (340 ; 498 ; 391 σ.), εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)