Σύγχρονη φυτογεωγραφική ανάλυση στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι μια σύγχρονη φυτογεωγραφικήμελέτη του Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου μέσα από εφαρμογές της θεωρίας της νησιωτικήςβιογεωγραφίας. Συγκεκριμένα, διερευνάται η σχέση έκτασης – αριθμού φυτικών ειδών στα νησιά,το φαινόμενο των μικρών νησιών, ο ενδημισμός σε σχέση με την έκταση των νησιών, οι επιμέρουςεκφάνσεις της σχέσης έκτασης – αριθμού ειδών σε επίπεδο οικογενειών και ενσωματώνεται η έννοιατης περιβαλλοντικής ετερογένειας στην κλασσική φυτογεωγραφική προσέγγιση.Στη μελέτη αυτή συμπεριλαμβάνονται 197 νησιά και 2.313 φυτικά είδη συνολικά. Τριάνταέξι από τα νησιά ανήκουν στο Κεντρικό Αιγαίο, 92 στο Ανατολικό Αιγαίο και 69 στο ΝότιοΑιγαίο, ενώ ο αριθμός των αγγειακών φυτικών ειδών προέκυψε από την επεξεργασία τωνχλωριδικών δεδομένων 67 εργασιών των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Στο πλαίσιο τηςδιατριβής μελετήθηκαν ακόμη δείγματα της χλωρίδας της Μήλου, από τα οποία προέκυψε οαριθμός των αγγειακών φυτικών ειδών του νησιού.Μελετήθηκε η σχέση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Aegean (Greece) is an archipelago of extreme botanical interest, ideal for theinvestigation of species richness patterns. The aim of this thesis was a contemporaryphytogeographical study of the central and southern part of the Aegean archipelago, throughvarious applications of the theory of island biogeography. In this frame, the relationshipbetween islands’ area and their number of vascular plant species, the small island effect, thedegree of endemism (number of endemic species) compared to the islands’ surface, thedifferent expressions of the species-area relationship (SAR) at the plant family level, areexamined. In addition, a more recent approach, which takes the environmental heterogeneityinto consideration, is integrated in the classical phytogeographical analysis.This study refers to 197 Aegean islands and concerns 2,313 vascular plant species intotal. Thirty-six of the islands are located in the Kyklades complex, which constitutes thecentral part of the Aegean, 92 islands a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31589
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31589
ND
31589
Εναλλακτικός τίτλος
Cpntemporary phytogeographical analysis in the Central and Southern Aegean archipelago
Συγγραφέας
Καγιαμπάκη, Άννα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μυλωνάς Μωυσής
Τζανουδάκης Δημήτριος
Λύκα Κωνσταντία
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Καρακάσης Ιωάννης
Πουλακάκης Νικόλαος
Πανίτσα Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αιγαίο πέλαγος; Βιογεωγραφία νήσων; Ενδημισμός; Νησιά; Οικογένειες φυτών; Σχέση έκτασης-αριθμού ειδών και περιβαλλοντική ετερογένεια; Φυτογεωγραφία; Χλωρίδα; Αγγειακά φυτά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
298 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)