Μοντελοποίηση πολυδιάστατων χρηματοοικονομικών δεδομένων με την χρήση μπεϋζιανής στατιστικής και άδηλων κανονικών μεταβλητών

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή αναπτύσσονται μέθοδοι για τη μοντελοποίηση και τη στατιστική ανάλυση πολυδιάστατων χρηματοοικονομικών δεδομένων. Το κίνητρο για την πραγματοποιηθείσα έρευνα ήταν η αναγνώριση σπάνιων και ακραίων κινήσεων, οι οποίες καλούνται άλματα, στις τιμές των 600 μετοχών του δείκτη Euro STOXX. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι γνωστό στη χρηματοοικονομική και στατιστική βιβλιογραφία ως το πρόβλημα διαχωρισμού της διαδικασίας αλμάτων από τη διαδικασία στοχαστικής μεταβλητότητας των τιμών μιας μετοχής.Η κύρια συνεισφορά της διατριβής είναι η μοντελοποίηση και η ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων συμπερασματολογίας για τα χαρακτηριστικά των αλμάτων στις τιμές μεταξύ των μετοχών των διαφορετικών οικονομικών αγορών αλλά και για τη διαφοροποιήση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ακολουθώντας την φιλοσοφία της Μπεϋζιανής στατιστικής χρησιμοποιούμε εκ των προτέρων πληροφορία για να μοντελοποιήσουμε χαρακτηριστικά των αλμάτων των τιμών των μετοχών όπως η τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis deals with the problem of developing statistical methodology for modelling and inference of high dimensional financial data. The motivation of our research was the identification of infrequent and extreme movements, which are called jumps, in the prices of the 600 stocks of Euro STOXX index. This is known in the financial and statistical literature as the problem of separating jumps from the volatility of the underlying process which is assumed for the evolution of the stock prices. The main contribution of the thesis is the modelling and the development of methods for inference on the characteristics of the jumps across multiple stocks, as well as across the time horizon. Following the Bayesian paradigm we use prior information in order to model a known characteristic of financial crises, which is that jumps in stock prices tend to occur clustered in time and to affect several markets within a sort period of time. An improvement in the prediction of future stock ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41520
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41520
ND
41520
Εναλλακτικός τίτλος
Bayesian modelling of high dimensional financial data using latent gaussian models
Συγγραφέας
Αλεξόπουλος, Αγγελής του Νικόλαος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Δελλαπόρτας Πέτρος
Παπασπηλιόπουλος Όμηρος
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Ντζούφρας Ιωάννης
Δεμίρης Νικόλαος
Τίτσιας Μιχαήλ
Gary Koop
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Μπεϋζιανή στατιστική συμπερασματολογία; Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων; Ασφαλιστική επιστήμη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xx, 157 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)