Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού φαρμάκων με την τεχνική LC-MS για μελέτες βιοϊσοδυναμίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση κατάλληλων μεθόδων με την τεχνική της φασματομετρίας μαζών για μελέτες βιοϊσοδυναμίας και μελέτες καταλοίπων, δεδομένης της σημασίας τους για την ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Αρχικά, μελετήθηκε η πραμιπεξόλη (PPX), η οποία αποτελεί σημαντική φαρμακευτική ουσία για την αντιμετώπιση της Νόσου του Πάρκινσον. Η PPX προσδιορίστηκε σε ανθρώπινο πλάσμα. Η νέα μέθοδος παρουσιάζει χαμηλό όριο ποσοτικοποίησης (LLOQ) το οποίο βρέθηκε να είναι 0,1 ng/mL, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες δημοσιευμένες μελέτες οι οποίες όμως απαιτούν πιο σύνθετη και ακριβή οργανολογία όπως αυτή της συζευγμένης φασματομετρίας μαζών (HPLC-MS/MS). Ως εσωτερικό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε η αμισουλπρίδη. Η μέθοδος επικυρώθηκε πλήρως σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανικού φορέα Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) και του Ευρωπαϊκού φορέα φαρμάκου (EMA), οπότε και κρίθηκε κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί σε με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the current dissertation is the development and the validation of proper bioanalytical methods with the use of mass spectrometry for bioanalytical and residue limit studies, given their importance for the development of generic drugs. The first part of the study includes the development and the validation of a new method for the determination of drug pramipexole (PPX) in plasma. Pramipexole is included among the most important drug substances against Parkinson’s disease. The new method appeared to be equivalent regarding the sensitivity with already published studies that use more expensive instrumentation such as tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS). The limit of quantitation (LLOQ) of the new method was found to be 0.1 ng/mL. A new compound, amidulpride, was used as internal standard. The method was validated according to the standards of the European Medicines Agency (EMA) and the American drug Administration (FDA) and was suitable to be applied to bioequivalence stu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41413
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41413
ND
41413
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methods for the determination of drugs by LC-MS to be used in bioequivalence studies
Συγγραφέας
Γκρεμηλογιάννη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κουππάρης Μιχαήλ
Θωμαΐδης Νικόλαος
Αττά-Πολίτου Τζούλια
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Οικονόμου Αναστάσιος
Μπακέας Ευάγγελος
Ντότσικας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Πραμιπεξόλη; Τοπιραμάτη; Λαμοτριγίνη; Στρεπτομυκίνη; Διυδροστρεπτομυκίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
166 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)