Τοπολογίες σε σύνολα συναρτήσεων

Περίληψη

Έστω Y, Z τοπολογικοί χώροι, C(Y,Z) το σύνολο των συνεχών απεικονίσεων του χώρου Y στο χώρο Z, Μ(Υ,Ζ) το σύνολο των μετρήσιμων απεικονίσεων του χώρου Y στο χώρο Z, σ_{Ζ}(τ_{Υ}) το σύνολο που αποτελείται από τα υποσύνολα f^{-1}(B) του Y, όπου f\in M(Y,Z) και B μετρήσιμο υποσύνολο του Z, και B(Y,Z) το σύνολο των Baire απεικονίσεων του χώρου Y στο χώρο Z. Επί του συνόλου C(Y,Z) ορίζουμε τοπολογίες τις οποίες καλούμε F_n(τ_n) -family-open. Μελετάμε τις τοπολογίες αυτές και δίνουμε ικανές και αναγκαίες συνθήκες έτσι, ώστε να είναι διαχωριστικές και συνδετικά συνεχείς.Επί του συνόλου M(Y,Z) ορίζουμε και μελετάμε τις έννοιες των μετρήσιμων και χωριστά μετρήσιμων A -διαχωριστικών και A -συνδετικά συνεχών τοπολογιών, όπου A είναι μία οικογένεια τοπολογικών χώρων. Επισημαίνουμε ότι επί του M(Y,Z) , γενικά, δεν υπάρχει η μεγαλύτερη χωριστά μετρήσιμη A-διαχωριστική τοπολογία. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από τη κλασσική θεωρία των χώρων συναρτήσεων. Επίσης, παρουσιάζουμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Let be two topological spaces, C(Y,Z) the set of all continuous maps from Y to Z, Μ(Υ,Ζ) the set of all measurable maps from Y to Z, σ_{Ζ}(τ_{Υ}) the set consisting of the subsets of Y, where f\in M(Y,Z) and B is a measurable subset of Z, and B(Y,Z) the set of all Baire measurable maps from Y to Z. We define topologies on the set C(Y,Z), which are called F_n(τ_n)-family-open. We study these topologies and we give the necessary and sufficient conditions in order to characterize those topologies as splitting or admissible. On the set M(Y,Z), we introduce and study the notions of measurable and coordinately measurable A-splitting and A-admissible topologies, where A is a family of topological spaces. We point out that, generally, the greatest coordinately measurable A-splitting topology, on the set M(Y,Z) does not exist. This fact gives a different result from the classical theory of function topological spaces. Moreover, we present and research relations between the topologies o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41306
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41306
ND
41306
Εναλλακτικός τίτλος
Topologies on fuction spaces
Συγγραφέας
Πετρόπουλος, Βασίλειος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργίου Δημήτριος
Ηλιάδης Σταύρος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Φαρμάκη Βασιλική
Ζαφειρίδου Σοφία
Ταχτσής Ελευθεριος
Ανδρικόπουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Χώροι Συναρτήσεων; Τοπολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
146 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)