Πολλαπλή νοημοσύνη και παραγωγή γραπτού λόγου: επιδράσεις της διαφοροποιημένης ως προς τους τύπους νοημοσύνης των μαθητών διδασκαλίας της παραγωγής του γραπτού λόγου (επιχειρηματολογικού κειμένου) σε γνωστικό, μεταγνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο

Περίληψη

Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η σύζευξη των σύγχρονων θεωριών τουγραπτού λόγου (κοινωνικογνωστικής και επιμέρους κοινωνικοπολιτισμικώνπροσεγγίσεων) με τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης κατά τη διδασκαλίατης παραγωγής επιχειρηματολογικού κειμένου.Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η επίδραση της διαφοροποιημένης ως προς τουςισχυρούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών διδασκαλίας στην παραγωγή γραπτούλόγου σε γνωστικό, μεταγνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο και ειδικότερα όσοναφορά: α) την ικανότητα των μαθητών να παράγουν αποτελεσματικά και πειστικάεπιχειρηματολογικά κείμενα, β) την απόκτηση της μεταγνωστικής γνώσης και τωνμεταγνωστικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες, προκειμένου να διαχειρίζονταιεμπρόθετα τις δυσκολίες του συγγραφικού έργου και γ) τη συγγραφική τους αυτο-εικόνα. Ταυτόχρονα, συγκρίθηκαν οι επιδράσεις σε αυτές τις παραμέτρους με τιςαντίστοιχες μιας μη διαφοροποιημένης διδασκαλίας που βασίστηκε στη συνεργατικήμάθηση και διδασκαλία, μέθοδο που ενσωματώνει τις αρχές των π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present research we attempted to couple the contemporary socio-cognitiveand socio-cultural approaches with the Multiple Intelligence Theory in argumentativewriting instruction.Specifically, we investigated the effects of using multiple intelligences todifferentiate argumentative writing instruction at the cognitive, metacognitive andemotional level. In particular, we explored the effects on: a) the students’ ability toproduce effective and persuasive texts, b) the acquisition of metacognitive knowledgeand metacognitive skills, necessary to manage intentionally the difficulties of thewriting process and c) the enhancement of their self-image as writers.At the same time these effects were compared to those of non-differentiatedinstruction, based on collaborative learning and teaching, a method that incorporates theprinciples of the aforementioned theoretical approaches and proved by the researchfindings to be very effective. The aim was not to juxtapose these theoretical approache ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40898
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40898
ND
40898
Εναλλακτικός τίτλος
Multiple intelligence and writing skills: effects of differentiated teaching of argumentative writing based on multiple intelligences, on cognitive, metacognitive and emotional level
Συγγραφέας
Βασαρμίδου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Σκούρτου Ελένη
Βασιλάκη Ελένη
Καζούλλη Βασιλεία
Χατζηδάκη Ασπασία
Μιχαηλίδη Ελένη
Τάφα Ευφημία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματολογική γραφή / κείμενο; Κοινωνικογνωστική - κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις γραπτού λόγου; Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης; Διδασκαλία στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου; Συγγραφικές δεξιότητες; Μεταγνωστική γνώση - μεταγνωστκές δεξιότητες; Συγγραφική αυτο-εικόνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
656 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)