Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης: θεωρία - εφαρμογή και προοπτικές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Η νέα σύλληψη της πολλαπλότητας των ΤΝ, όπως προκύπτει από τη θεωρία του Gardner, η οποία αναδεικνύει την πολυνοητική φύση του ατόμου, καθώς και οι επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, απετέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Οι ΠΤΝ-ΓΛ, ΛΜ, ΝΧ, ΚΣ, ΜΟΥ, ΔΠ, ΕΠ- ως θεωρία, έχουν εφαρμοστεί σε εκατοντάδες σχολεία στις ΗΠΑ, Αυστραλία και αλλού. Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους εκτιμώνται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά, ενώ οι προοπτικές τους πολύ αισιόδοξες. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, εξετάσθηκαν τα μαθήματα της Στ’ τάξης του δημοτικού σχολείου και συγκεκριμένα Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και Γεωγραφία, σε επίπεδο επιδιωκόμενου και εφαρμοσμένου προγράμματος, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό αντανακλούν τους ΠΤΝ, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές, αφενός να προσεγγίσουν τα γνωστικά αντικείμενα, μέσα από το κατάλληλο προσωπικό τους κανάλι και αφετέρου να εντοπίσουν τις δυνάμεις και αδυναμίες το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The new conception concerning Multiple Intelligences (MIs) Theory as it highlights the multiple capabilities of the individual, which draws many implications at all levels of education, especially for the elementary level, which was the purpose of this study. The theory of MI theory – which are linguistic, logical-mathematical, visual/spatial, bodily-kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal and physical – has been implemented in hundreds of schools in USA, Australia, New Zealand and elsewhere. It is estimated that the findings from the application of the theory are satisfactory while the prospects are very optimistic. In the research section of the present study, the intended and applied curriculum-as defined in this study-of the sixth grade was examined in order to find out to what degree they reflect MIs; to this end a content analysis was conducted to find out about the multiplicity of intelligences in the various school subjects of the sixth grade. The content analysis re ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/14394
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/14394
ND
14394
Συγγραφέας
Παπανελοπούλου, Ελισάβετ (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Καραπέτσας Ανάργυρος
Κακανά Δόμνα-Μίκα
Φλουρής Γεώργιος
Ευκλείδη Αναστασία
Κλεφτάρας Γεώργιος
Βλάχου Αναστασία
Βλάχος Φίλιππος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης; Διδακτικά εγχειρίδια διδασκαλείων; Ανάλυση περιεχομένου; Αναλυτικό πρόγραμμα; Σχολεία; Διδακτικές προσεγγίσεις; Διαπροσωπική νοημοσύνη; Ενδοπροσωπική νοημοσύνη; Κιναισθητική νοημοσύνη; Γλωσσική νοημοσύνη; Λογικομαθηματική νοημοσύνη; Νοημοσύνη χώρου; Μουσική νοημοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
443 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)