Η γραφή του επιχειρηματολογικού λόγου στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφει την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμ-βασης σε εικοσιπέντε μαθητές της πέμπτης τάξης του Δημοτικού σχολείου αστικής περιοχής του νομού Αττικής (μελέτη περίπτωσης). Ερευνήθηκε η δυνατότητα βελτίωσης των ικανο-τήτων επιχειρηματολογικής γραφής των μαθητών μέσω διδακτικών πρακτικών οι οποίες βασίστηκαν στην κοινωνικοπολιτιστική θεωρία γνωστικής ανάπτυξης του Lev Vygotsky, στις αρχές της διαμεσολαβητικής παιδαγωγικής, της κριτικής διδασκαλίας και της επικοινωνιακής-λειτουργικής διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Η μάθηση πραγματώ-νεται σε συγκεκριμένο περικείμενο ως αποτέλεσμα της κοινωνικής διάδρασης μέσα στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. Ο επιχειρηματολογικός λόγος των μαθητών εξετάστηκε: α) ως ο πυρήνας της επικοινωνιακής λογικής σύμφωνα με την επικοινωνιακή θεωρία του Habermas, β) ως λεκτική πράξη, σύμφωνα με τη θεωρία των Austin και Searle, γ) ως εκφώνημα το οποίο διακρίνεται για την ετερογλωσσία, την πολυφωνία, το διαλογισμό σύμφωνα με τον Ba ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation describes a classroom intervention with 25 pupils in 5th grade Primary Education of a school in an urban zone of the region of Attica (case study re-search). The main purpose of the research was to examine whether written argumentative abilities of pupils could be improved through didactic processes based on Lev Vygotsky’s social constructionist theory of knowledge, the principles of mediated pedagogy, the teaching for thinking and the communicative-functional teaching of language. Learning is realized in a certain context, cooperatively, as a result of social interaction in the Zone of Proximal Development. Pupils’ argumentative speech has been viewed as the core of communicative rationality according to Habermas’ theory of communication. Arguments, also, have been studied: a) as speech-acts according to Austin’s and Searle’s theory, b) as an utterance characterised by the polyphony, the heteroglossia and the dialogism according to Bakhtin and c) as a lang ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25601
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25601
ND
25601
Εναλλακτικός τίτλος
Argumentative writing: teaching of language arts in primary school
Συγγραφέας
Εγγλέζου, Φωτεινή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου Σμαράγδα
Καψάλης Γεώργιος
Νάκας Αθανάσιος
Καμαρούδης Σταύρος
Ματσαγγούρας Ηλίας
Σπαντιδάκης Γιάννης
Φτερνιάτη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιχειρηματολογική γραφή; Επιχειρηματολογικό σχήμα; Επιχείρημα; Αντεπιχείρημα; Επιχείρημα ανασκευής; Δημοτικό σχολείο; Διδακτική της γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
495 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)